Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Sociale Innovatie

  Banner image

  Op de hoogte blijven?

  Lees onze nieuwsbrief Strategisch Ondernemerschap
  Inleiding

  Weten hoe je optimaal en duurzaam gebruik maakt van alle beschikbare menselijke kapitaal?

  Uit onderzoek blijkt dat bestaande verschillen tussen mensen, bijvoorbeeld in competenties, ervaring en zienswijze, binnen organisaties en teams, zorgen voor betere prestaties en meer innovatie. Maar dat lukt alleen als gestuurd wordt op het benutten van die verschillen en het creëren van een inclusieve cultuur waarin mensen zich kunnen ontplooien en zich gewaardeerd weten. Het lectoraat Sociale Innovatie onderzoekt, samen met zijn praktijkpartners, hoe dit in de praktijk het beste vorm kan krijgen. Met als doel te komen tot betere prestaties, meer werkplezier en het optimaal en duurzaam gebruiken van al het menselijk kapitaal dat beschikbaar is.

  Lees meer over onze focus

  Onderzoeksprojecten

  Wat onderzoeken wij in de praktijk?

  Sociale innovatie gaat over het vernieuwen van arbeidsorganisaties en het maximaal benutten van competenties, om te komen tot betere bedrijfsprestaties, het beter benutten van talent en meer werkplezier. Daarbij is het van belang rekening te houden met verschillen tussen mensen, het vraagt om inclusief werken. Wij onderzoeken wat nodig is voor het inclusiever maken van organisaties en arbeidsmarkt en wat dat opbrengt. Ook onderzoeken we wat nodig is om inclusief samen te werken. Zeker bij het werken aan complexe maatschappelijke opgaven is samenwerking van mensen met heel verschillende expertise, maar ook verschillende belangen, posities etc. noodzakelijk. Wij onderzoeken wat nodig is om succesvol samen te werken aan dergelijke wicked vraagstukken.

  Wil je meer weten over een project? Wij vertellen je er graag meer over en delen onze kennis met je.

  Lectoraat in beeld

  Ons lectoraat in beeld

  Hoe kun je ICT-bedrijven aantrekkelijker maken voor vrouwen? Het lectoraat Sociale Innovatie onderzocht dit en werkte daarbij samen met het ICT-bedrijf Sogeti. Sjiera de Vries, oud-lector Sociale Innovatie, gaat op bezoek bij Sogeti om de voortgang te bespreken.

  Lectoren en onderzoekers

  Ontmoet onze lector en onderzoekers

  Teaser image

  Dr. Joost van der Weide, lector

  Joost van der Weide is lector Sociale Innovatie. Hij onderzoekt nieuwe manieren om optimaal gebruik te maken van menselijk kapitaal in organisaties.

  Teaser image

  Dr. Sjiera de Vries, senior onderzoeker

  Sjiera de Vries onderzoekt hoe organisaties en samenwerkingsverbanden optimaal en duurzaam kunnen werken door verschillen te benutten en te zorgen voor een inclusieve werkomgeving.

  LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
  Teaser image

  Francien Lange, onderzoeker

  Francien Lange onderzoekt binnen het lectoraat wat werkt om vrouwelijke statushouders te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

  LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
  Teaser image

  Dr. Jana Verschoor, onderzoeker

  Jana Verschoor onderzoekt in haar projecten hoe organisaties inclusiever kunnen worden. Ze kijkt hierbij naar een diversiteit aan kwetsbare doelgroepen en het belang van regionale samenwerking.

  Teaser image

  Kim Molenaar, onderzoeker

  Kim Molenaar monitort ontwikkelingen omtrent diversiteit en inclusie bij Windesheim en werkt aan projecten over duurzame inzetbaarheid van werknemers.

  LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
  Teaser image

  Aljona Wertheim-Davygora, onderzoeker

  Aljona Wertheim onderzoekt hoe de arbeidsmarkt inclusiever kan worden zoals door mensen in hun kracht te zetten en obstakels te helpen overwinnen op weg naar een geschikte baan.

  LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
  Teaser image

  Louis Celant, onderzoeker

  Louis Celant doet vanuit het lectoraat Sociale Innovatie onderzoek naar de talentbenutting in organisaties: werkbare koppeling van talent aan werkactiviteiten en organisatiedoelen.

  LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
  Teaser image

  Rieneke Zijlstra, onderzoeker

  Rieneke Zijlstra doet vanuit het lectoraat Sociale innovatie onderzoek naar de talentbenutting in organisaties: koppelen van 'talent in actie' aan organisatiedoelen.

  LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
  Teaser image

  Tom Morssink, onderzoeker

  Tom Morssink werkt binnen het lectoraat aan het project Inclusief werkgeverschap en 'Sterk aan het werk' om de stap voor studenten van school naar werk zo goed mogelijk te maken.

  LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
  Teaser image

  Vibeke Oenema, ondersteuning/ jr. onderzoeker

  Vibeke Oenema verzorgt de projectondersteuning voor het lectoraat en werkt daarnaast mee als jr. onderzoeker in verschillende projecten

  LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
  Teaser image

  Deanne Boisvert, onderzoeker

  Deanne is docent bij het Honours College en doet als promovendus een onderzoek naar de veerkracht van gemeenschappen die te maken hebben met klimaatverandering.

  LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
  Publicaties

  Wij delen graag kennis: lees al onze publicaties

  Onze lector en de onderzoekers van het lectoraat Sociale Innovatie publiceren met regelmaat over hun onderzoek. Hun publicaties zijn van grote waarde voor de maatschappelijke, economische ontwikkeling van Nederland. Publicaties worden met regelmaat gepubliceerd op basis van open access. Zo garanderen wij vrije toegang tot alle resultaten van en handvatten uit ons praktijkgericht onderzoek, zodat ook jij die informatie kunt (her)gebruiken.

  Statushouders voor de klas Windesheim : derde evaluatie

  • 12 juli 2023
  • Rapport
  • Martha Magee, Sjiera de Vries

  Scaling social impact

  • 20 juni 2023
  • Working paper
  • Leendert de Bell, Linda Bakker, Claudia van Orden

  Statushouders voor de klas Windesheim : vierde evaluatie

  • 20 juni 2023
  • Rapport
  • Martha Magee, Sjiera de Vries

  Statushouders begeleiden bij de ‘inburgering’ op het werk : lessen voor HRM vanuit de praktijk

  • 27 oktober 2021
  • Artikel
  • Sjiera de Vries, Joost van der Weide, Samir Garic

  Jonge professionals met psychische kwetsbaarheid: lust of last? : een verkenning naar wat nodig is voor een duurzame overstap naar de arbeidsmarkt

  • 22 oktober 2021
  • Artikel
  • Joost van der Weide, Sjiera de Vries, Geertje Grooten
  Contact

  Meer weten?

  Wat kunnen onze onderzoekers voor jou betekenen? Onderzoek dit samen met ons! Neem contact op met Joost van der Weide.

  0884697654(opent in nieuw tabblad) j.vander.weide@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

  Neem ook een kijkje op onze LinkedIn-pagina(opent in nieuw tabblad)

  Nieuws

  Blijf up-to-date

  Teaser image

  Sense of Belonging: hoe zorg je dat iedereen zich prettig voelt op de hogeschool?

  12 mei 2023
  Teaser image

  Begeleiding naar werk van kwetsbare jongeren met een diploma loont

  1 december 2022
  Teaser image

  Vier tips voor meer diversiteit op de werkvloer

  4 oktober 2022
  Teaser image

  Sjiera de Vries: “Zo kunnen mensen toch nog onbewust denken dat IT niet echt iets voor vrouwen is"

  19 april 2022
  Teaser image

  Inclusief werkgeverschap: hoe benut je de verschillende kwaliteiten van mensen optimaal?

  19 april 2022
  Teaser image

  Inge Grimm nieuwe voorzitter College van Bestuur Windesheim

  7 april 2022
  Teaser image

  Windesheim ondertekent Charter Diversiteit SER

  25 januari 2022
  Teaser image

  Twee nieuwe projecten en twee nieuwe publicaties

  9 november 2021
  Teaser image

  Evaluatie oriëntatieonderwijs statushouders: ‘Privézaken spelen een grote rol’

  7 juni 2021
  Teaser image

  ‘In Turkije heb je als docent een andere status’

  3 juni 2021
  Teaser image

  Onderwijstraject voor statushouders: ‘Ze willen iets teruggeven aan Nederland’

  1 juni 2021
  Teaser image

  ‘Leren en werken vind ik een prachtige combinatie’

  26 mei 2021
  Teaser image

  De (verborgen) waarde van praktijkgericht onderzoek bij hogescholen

  12 mei 2020
  Teaser image

  Nieuwe toolbox voor minder uitstroom vrouwen in de ICT

  23 april 2020