Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

GGZ en Samenleving

  Banner image

  Op de hoogte blijven?

  Lees onze nieuwsbrief Gezond en Wel met Kennis
  Inleiding

  Weten hoe we ervaringskennis inzetten?

  Het lectoraat GGZ en Samenleving doet praktijkonderzoek naar de verbinding tussen ggz en samenleving. We doen dat vooral met participatief actie- en ontwerponderzoek samen met de lokale en regionale partijen. Ervaringskennis fungeert hierbij als een volwaardige kennisbron, naast andere kennisbronnen. We ondersteunen bij het ontsluiten en tot expressie brengen van deze ervaringskennis. Hierbij is er aandacht voor verschillende vormen van taal, ook voor non-verbale vormen. We dragen bij aan toekomstbestendige en passende zorg voor mensen met psychische kwetsbaarheden en aandoeningen. Hierbij brengen we de werelden van wetenschap, professionals, beleidsmakers, cliënten en (kwetsbare) inwoners samen. Klein beginnen met echte mensen is vaak een startpunt. Doel is bijdragen aan een genereuze samenleving waarin het normaal is dat mensen met psychische aandoeningen de zorg krijgen die nodig is en waarin herstelinitiatieven van de mensen zelf ruimte krijgen.

  Lees meer over onze focus

  Onderzoeksprojecten

  Wat onderzoeken wij in de praktijk?

  Multidisciplinair, laagdrempelig en het liefst samen met de regio. Het is onze opdracht om praktijkgericht onderzoek dichterbij al onze partners en onze stakeholders te brengen. Of dat nu studenten, bedrijven of professionals zijn. Wij hebben veel expertise in het formuleren, het opzetten en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek én een batterij aan kennis in huis. Hiervoor leunen wij op knowhow van lectoren, promovendi, docenten en studenten en vormen zo één community en (ook jouw) partner voor meer kennisontwikkeling. Zowel in onze regio als op (inter)nationaal niveau. Wil je meer weten over een project? Wij vertellen je er graag meer over en delen onze kennis met je.

  Lectoraat in beeld

  Ons lectoraat in beeld

  Hoe mensen met psychische kwetsbaarheid bijdragen aan de samenleving: sociaal werkers en andere hulpverleners in de GGZ hebben soms dezelfde ervaringen met verslaving, trauma's of een psychische aandoening als hun cliënten. Steeds meer GGZ-instellingen bieden professionals ruimte om hun ervaringskennis in de hulpverlening in te zetten. Alie Weerman, lector GGZ en Samenleving, is daar een groot voorstander van. In een grootschalig RAAK-onderzoek volgt zij hulpverleners die ervaringskennis gebruiken in hun werk. Zoals Ria Sybersma, opvoedconsulent van MEE. 

  Lectoren en onderzoekers

  Ontmoet onze lector en onderzoekers

  Teaser image

  Dr. Alie Weerman, lector

  Alie Weerman combineert als lector GGZ en Samenleving een waardevolle mix van wetenschappelijke kennis, praktisch-professionele kennis en ervaringskennis.

  Teaser image

  Dr. Rosalie Metze, associate lector

  Associate lector Rosalie Metze zet haar eigen ervaring en enthousiasme over participatief actieonderzoek graag in binnen het lectoraat GGZ en Samenleving.

  Teaser image

  Frederiek Overbeek, onderzoeker

  Onze senior onderzoeker Frederiek Overbeek benadert diverse vraagstukken op het vlak van zorg en maatschappij van binnenuit via participatief actieonderzoek.

  LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
  Teaser image

  Drs. Ard Sprinkhuizen, senior onderzoeker

  Ard Sprinkhuizen heeft meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van sociale vraagstukken en het maatschappelijk werk. Hij is gespecialiseerd in onderzoeksmethodologie.

  LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
  Teaser image

  Drs. Leonard van Wijk, onderzoeker

  Leonard van wijk is theoloog en ervaringsdeskundige. Hij doet participatief actie-onderzoek en geeft trainingen ervaringsdeskundigheid en moreel beraad.

  Teaser image

  Marloes van Slooten, Msc. onderzoeker

  Marloes is als psycholoog werkzaam in de ggz en houdt zich bezig met ethische vragen in de ggz. Marloes werkt in het lectoraat op kwantitatief en kwalitatief gebied.

  Teaser image

  Dr. Merel van Mansom, onderzoeker

  Merel heeft een achtergrond in de sociologie en methodologie. Ze maakt het liefst moeilijk bespreekbare onderwerpen bespreekbaar door onalledaagse onderzoeksmethoden.

  Teaser image

  Dr. Esther van Loon, senior onderzoeker

  Esther is verpleegkundige en gezondheidswetenschapper met veel ervaring op het gebied van kwalitatief verpleegkundig onderzoek in zorg en welzijn.

  Teaser image

  Pelle Oosting, onderzoeker

  Pelle heeft ervaring als cliënt en professional in het Sociaal Domein. Hij werkte als projectmanager ervaringsdeskundigheid en adviseur GGZ en is consul in het GEM-project.

  LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
  Teaser image

  Roos Steen, arts-based onderzoeker

  Roos studeerde beeldende kunst en draagt bij aan arts-based onderzoek. Ze is ervarings- deskundig op het gebied van psychiatrie en chronische ziektes en maakt kunst hierover.

  LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
  Teaser image

  Dr. Joyce Lamerichs, onderzoeker

  Senior onderzoeker Joyce Lamerichs doet interactieonderzoek in de zorg en verbindt haar kennis over gespreksvoering met participatieve onderzoeksmethoden.

  LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
  Teaser image

  Daantje Daniels MSW

  Daantje heeft praktijkervaring als social worker en behandelaar binnen het jongerenwerk, de vrouwenopvang en de verslavingszorg. Ze is geschoold ervaringsdeskundige.

  Publicaties

  Wij delen graag kennis: lees al onze publicaties

  Onze lector en alle onderzoekers van het lectoraat GGZ en Samenleving publiceren met regelmaat over hun onderzoek. Hun publicaties zijn van grote waarde voor de maatschappelijke, economische ontwikkeling van Nederland. Publicaties worden met regelmaat gepubliceerd op basis van open access. Zo garanderen wij vrije toegang tot alle resultaten van en handvatten uit ons praktijkgericht onderzoek, zodat ook jij die informatie kunt (her)gebruiken.

  De hel onder ogen zien

  • 30 augustus 2020
  • Bijdrage aan periodiek
  • Alie Weerman

  ‘Zo‘n vrouw ben ik niet' : het belang van taalgebruik bij onderzoek naar ervaringen van huiselijk geweld

  • 1 november 2019
  • Bijdrage aan periodiek
  • Leonie de Quelerij, Alie Weerman, Lisette Pouls, Annemoon van Noorden

  Integratie van ggz & samenleving? Pleidooi voor de verbijzondering van de tragiek van mensen met een psychiatrische aandoening

  • 12 juni 2019
  • Lezing
  • Alie Weerman

  Bewegingen in ervaringsdeskundigheid : over vervierkante bollen en verbolde vierkanten

  • 1 maart 2019
  • Bijdrage aan periodiek
  • Alie Weerman, Esther Loon, Petra van der Lubbe, Frederiek Overbeek, Roos Steen

  Social work students learning to use their experiential knowledge of recovery : an existential and emancipatory perspective

  • 24 oktober 2018
  • Artikel
  • Alie Weerman, Tineke Abma
  Contact

  Meer weten?

  Wat kunnen onze onderzoekers voor jou betekenen? Onderzoek dit samen met ons! Neem contact op met Alie Weerman.

  Neem ook een kijkje op onze LinkedIn-pagina(opent in nieuw tabblad)

  Nieuws

  Blijf up-to-date

  Teaser image

  'Zonder ervaringskennis slaat beleid vaak de plank mis'

  19 september 2023
  Teaser image

  Gezamenlijk onderzoek naar gevolgen van psychische aandoeningen en hersenaandoeningen

  21 april 2023
  Teaser image

  Nieuwe kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag wil het onbegrijpelijke omarmen

  23 november 2022
  Teaser image

  De kracht van de eigen ervaring: ErvaringsWIJs zet ervaringsdeskundigheid weer op de kaart!

  7 april 2021
  Teaser image

  Samen sterk voor ervaringskennis in zorg en welzijn: een (ge)PEPPER(de) samenwerking

  12 juni 2020
  Teaser image

  De (verborgen) waarde van praktijkgericht onderzoek bij hogescholen

  12 mei 2020
  Teaser image

  Kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen gaat van start

  3 maart 2020
  Teaser image

  ‘Zet de zak van vuil en schaamte in ons midden’

  13 juni 2019
  Teaser image

  Grote zorgorganisaties omarmen inzet ervaringsdeskundigheid van zorgprofessionals

  11 februari 2019
  Teaser image

  Ervaringsdeskundigheid bij huiselijk geweld

  24 juli 2018