Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Leraren en Lerarenopleiders in inclusieve Leeromgevingen

Banner image

Op de hoogte blijven?

Lees onze nieuwsbrief Educatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Lectoraten(opent in nieuw tabblad) / Leraren en Lerarenopleiders in inclusieve Leeromgevingen
Inleiding

Weten hoe we inclusieve leeromgevingen beter inrichten?

We leggen onze focus op het ontwerpen van onderwijsleeromgevingen die goed onderwijs bieden aan álle leerlingen en aan alle studenten. Inspirerend onderwijs dat is ontworpen en dat is vormgegeven via bewuste, collaboratief gerichte onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Onderwijs dat zich richt op het toewerken naar inclusieve(re) leeromgevingen. leeromgevingen waarin álle lerenden de kans krijgen om te kunnen leren en zich te ontwikkelen – waarbij recht wordt gedaan aan alle doelen van onderwijs, met een positieve attitude naar ambities van lerenden en respect voor verschillen tussen lerenden.

Lees meer over onze focus

Volg ons op LinkedIn(opent in nieuw tabblad)

Onderzoeksprojecten
Lectoraat in beeld

Ons lectoraat in beeld

Scholen vinden het belangrijk leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Maar hoe ontwerp je precies toekomstbestendig onderwijs? Het lectoraat Leraren en Lerarenopleiders in inclusieve Leeromgevingen hielp de Geert Groteschool in Zwolle daarom bij het inzetten van een innovatieve onderwijsrobot. Leerlingen van groep 7 en 8 ontwierpen in Leerling Ontwikkel Teams (LOT’s) lessen voor de kleuters. Ze trainden door deze ontwerpdracht hun eigen 21th century skills, zoals samenwerken en kritisch nadenken. Lector Sui Lin Goei gaat op bezoek en kijkt mee tijdens de les.

Lunch met de lector

Lunch met de Lector

Dinsdag 7 december 2021 vond de zesde editie van Lunch met de Lector (opent in nieuw tabblad)plaats. Dit keer was Sui Lin Goei te gast. In deze uitzending vertelt ze meer over hoe ze onderzoek doen naar gedrag op scholen en de aanpak die ze daarvoor gebruiken, School Wide Positive Behavior Support of PBS:

Sui Lin Goei: “Gedrag is een vak, net als taal, rekenen of aardrijkskunde. Het is dus belangrijk om in je lessen ook deze waarden en gedragsverwachtingen terug te laten komen.”

New Scientist organiseert de serie Lunch met de Lector in samenwerking met Regieorgaan SIA en interviewde Sui Lin Goei al voorafgaand aan de lunch. Dit artikel is hier(opent in nieuw tabblad) te lezen.

Lectoren en onderzoekers

Ontmoet onze lector en onderzoekers

Teaser image

Dr. Sui Lin Goei, lector

Dr. Sui Lin Goei is lector en doet onderzoek naar het optimaal inrichten van passend onderwijs. Zij werkt ook als universitair docent aan de VU en bij LEARN! Learning Sciences.

Teaser image

Dr. Martijn Willemse, associate lector

Martijn Willemse is associate lector en zet vanuit het lectoraat onderzoek op naar de professionele ontwikkeling van leraren(opleiders) in inclusieve leeromgevingen.

Teaser image

In memoriam: Fer Boei, onderzoeker

Fer Boei was onderwijskundige en onderzoeker bij het lectoraat. Zijn focus lag voornamelijk op de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders en toetsingsvraagstukken in het onderwijs.

Teaser image

Lara Engelsman, junior onderzoeker

Lara Engelsman is als junior onderzoeker verbonden aan het lectoraat en ze is betrokken bij het project Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP).

LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
Teaser image

Jantien Gerdes, onderzoeker

Jantien Gerdes doet promotieonderzoek naar de samenwerking tussen school, ouders en de hulpverlening vanuit het onderzoeksthema Meergelaagde ondersteuningssystemen.

LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
Teaser image

Loes van Wessum

Loes van Wessum is onderwijskundige en onderzoekt hoe bestuurder en schoolleiders in samenspel hun includerend leiderschap ontwikkelen. Loes is tevens onderzoeker bij European School Heads Association

LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
Teaser image

Thijs Hemmer, onderzoeker

Thijs Hemmer is onderwijskundige en lerarenopleider en als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Leraren en Lerarenopleiders in inclusieve Leeromgevingen

LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
Teaser image

Jarise Kaskens, onderzoeker

Jarise is gepromoveerd op onderzoek dat zich richt op rekenontwikkeling en rekengesprekken. Zij is verbonden aan de thema's rekenen-wiskunde, inclusief opleiden en Lesson Study.

LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
Teaser image

Janneke te Marvelde

Janneke te Marvelde is hogeschooldocent rekendidactiek en onderzoeker bij het lectoraat. Zij onderzoekt hoe leerkrachtfactoren bijdragen aan de kwaliteit van rekenonderwijs van aankomende leerkrachten

LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
Teaser image

Joke Kamstra, onderzoeker

Joke Kamstra is een consultant, ontwikkelaar, opleider en begeleider bij het Expertisecentrum PBS en onderzoeker bij het lectoraat Leraren en Lerarenopleiders in inclusieve Leeromgevingen.

LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
Teaser image

Rochelle Hurenkamp

Rochelle Hurenkamp is junior onderzoeker. Zij doet onderzoek naar game-based learning en inclusiviteit in de klas, Lesson Study en PBS.

LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
Teaser image

Tisja Korthals Altes, onderzoeker

Tisja Korthals Altes is onderzoeker bij het lectoraat, Haar onderzoek richt zich op (docenten en hun beelden van) inclusieve onderwijspraktijken in het hoger onderwijs.

LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
Teaser image

Lourens van der Leij, onderzoeker

Lourens van der Leij begon zijn loopbaan als leerkracht en is nu als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Leraren en Lerarenopleiders in inclusieve Leeromgevingen.

LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
Teaser image

Monique Nelen, onderzoeker

Monique is als onderzoeker/consultant verbonden aan het lectoraat en het Expertisecentrum PBS. Haar onderzoek richt zich op klassenmanagement en gedragsvraagstukken

LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
Teaser image

Birgit Pfeifer, hoofddocent en senior onderzoeker

Dr. Birgit Pfeifer is hoofdocent en senior onderzoeker bij Windesheim. Daarnaast is zij practor Verschillen Waarderen voor een federatie van 7 christelijke mbo-instellingen.

LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
Teaser image

Ruqiah Al-Duais

Ruqiah Al-Duais is universitair hoofddocent. Zij richt zich op het verbeteren van leerprocessen door het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmethoden gebaseerd op moderne perspectieven op leertheorieën

Publicaties

Wij delen graag kennis: lees al onze publicaties

Onze lector en de onderzoekers van het lectoraat Leraren en Lerarenopleiders in inclusieve Leeromgevingen publiceren met regelmaat over hun onderzoek. Hun publicaties zijn van waarde voor de maatschappelijke, economische ontwikkeling van Nederland. Publicaties worden met regelmaat gepubliceerd op basis van open access. Zo garanderen wij toegang tot resultaten van en handvatten uit ons onderzoek, zodat ook jij die informatie kunt (her)gebruiken.

School-Wide Positive Behavioral Interventions and Supports in Dutch Elementary Schools

 • 1 september 2021
 • PhD
 • Monique Nelen

Lesson study in Dutch initial teacher education explored : its potential and pitfalls

 • 4 augustus 2020
 • Artikel
 • Tijmen Schipper, Sui Lin Goei, W.R. van Joolingen, Martijn Willemse, Evelien van Geffen

Inclusie van Syrische vluchtelingenkinderen in het Turkse openbare onderwijs met positive behaviour support

 • 2019
 • Artikel
 • Lale Hazar, Margreet van Oudheusden, Marius Stehouwer, Sui Lin Goei

Professional growth in adaptive teaching competence as a result of lesson study

 • 5 oktober 2017
 • Artikel
 • Tijmen Schipper, Sui Lin Goei, Klaas Veen, Siebrich Vries

Positive behaviour support Europe network

 • 1 april 2017
 • Artikel
 • Sui Lin Goei, Lefki Kourea

Onderzoeknieuws over educatie en onderwijs

Teaser image

Toekenning subsidie: aan de slag met SWPBS in het Voortgezet onderwijs (VO)

Teaser image

Hoe kunnen leraren beter toegerust worden voor het geven van rekenen-wiskundeonderwijs

Teaser image

Handboek Bestuurlijk leiding geven aan lerende scholen: waar onderzoek en praktijk samenkomen

Teaser image

Eindrapport project 8 gepresenteerd: tools voor het creëren van gelijke kansen met aandacht voor diversiteit en inclusie op mbo-scholen

Teaser image

Sui Lin gestart als Academic Director voor de educatieve masters

Teaser image

Aankomende professionals voorbereiden op de complexe uitdagingen van nu met systeemdenken

Teaser image

Verschraald onderwijs en verarmde teksten in dienst van toetsing

Teaser image

PBS-expertisecentrum: Al 10 jaar een positieve invloed op scholen

Contact

Meer weten?

Wat kunnen onze onderzoekers voor jou betekenen? Onderzoek dit samen met ons! Neem contact op met Sui Lin Goei.

Nieuws

Blijf up-to-date

Teaser image

Onderzoek Logt u even in

19 juni 2024
Teaser image

Samenwerking met KWF voor professionaliseren ervaringsdeskundigheid

18 juni 2024
Teaser image

Wie zijn die vrouwen zonder eigen inkomen?

13 juni 2024
Teaser image

Meer kansen voor Flevolandse jongeren in onderwijs en opvoeding

6 juni 2024
Teaser image

Robotiseren is mensenwerk

28 mei 2024
Teaser image

Freshbrainsweek

15 mei 2024
Teaser image

Kennisevent over personeelstekort in de zorg

8 mei 2024
Teaser image

Flevoland Monitor 2024: krapte vraagt om keuzes in de regio

25 april 2024
Teaser image

14 miljard aan potentie voor mkb beschikbaar

23 april 2024
Teaser image

Meer impact met onderzoek door samenwerking

18 april 2024
Teaser image

Persoonsgerichte zorg ondanks oplopende druk bij zorgaanbieders

5 april 2024
Teaser image

Technologische kansen benutten door samenwerking in de logistieke sector

26 maart 2024
Teaser image

Familiebedrijven in Overijssel goed voor 218.000 banen

13 maart 2024
Teaser image

Impactcafé: de circulaire economie kan óók inspireren

13 maart 2024
Teaser image

Economische veerkracht van vrouwen

8 maart 2024