Man die aan het bellen is

Leven Lang Ontwikkelen

Hoe bevorderen we een actieve leercultuur binnen organisaties en wat is het belang van leven lang ontwikkelen voor een snel veranderende arbeidsmarkt?

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Door sterk toenemende technologisering en digitalisering veranderen de eisen die aan werknemers gesteld worden steeds sneller. Het bijhouden van professionele kennis en vaardigheden na de initiële onderwijsfase is daarom belangrijker dan ooit.

Wat vragen deze veranderingen van medewerkers als het gaat om hun kennis en vaardigheden? Hoe kunnen leidinggevenden helpen deze kennis en vaardigheden (verder) te ontwikkelen en hoe kan de organisatie daarin ondersteunen? Hoe creëer je als organisatie een ‘leercultuur’ waarin leren vanzelfsprekend(er) wordt? Hoe ontwikkel je leer-werk arrangementen waarin het werkveld, onderwijs en andere relevante stakeholders beter met elkaar kunnen samenwerken?

Lector Menno Vos zal samen met zijn onderzoeksteam antwoorden zoeken op bovenstaande vragen door middel van praktijkgericht onderzoek. In nauwe samenwerking met (MKB) bedrijven, onderwijs, (regionale) overheden en andere relevante partners.

 

4 Resultaten
 1. CHANGE GEAR: learning communities als innovatieversneller voor de logistieke sector 18 december 2019

  Met het project CHANGE GEAR ontwikkelen we een blauwdruk voor het succesvol opzetten van leernetwerken door logistieke bedrijven om hun innovatievermogen te versterken.
  Lees verder
 2. O&O fondsen samen sterk voor ‘eigen regie’ 29 oktober 2019

  Wat werkt bij het stimuleren van werkgevers en werknemers bij het nemen van regie op hun eigen ontwikkeling?
  Lees verder
 3. Sleutelen aan een proactieve leercultuur 29 oktober 2019

  Op welke manier kunnen technische MKB-bedrijven tot een leercultuur komen waarin medewerkers gestimuleerd worden zich voortdurend te blijven ontwikkelen?
  Lees verder
 4. SHAREHOUSE: leren en innoveren met de nieuwste technologieën in het warehouse van de toekomst 29 oktober 2019

  Hoe kunnen we (kleinere) logistiek bedrijven en technische- en/of logistiekstudenten meenemen in de snelle technologische vernieuwingen?
  Lees verder