Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

3 miljoen euro naar hogeschoolonderzoek: van inclusief opgroeien, 3D-metaalprinten tot human capital-innovatie

  • 22 december 2022
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Nieuws(opent in nieuw tabblad) / 3 miljoen euro naar hogeschoolonderzoek

Hogeschool Windesheim ontvangt met zeven andere hogescholen bijna € 3 miljoen aan subsidies voor praktijkgericht onderzoek. Een krachtige impuls voor het onderzoek van deze hogescholen naar actuele vraagstukken voor, in én met de praktijk: van het versnellen van maatschappelijke transities via human capital-innovatie, een gezonder opvoedings- en ontwikkelingsklimaat voor jeugdigen tot implementatie van een sleuteltechnologie zoals 3D-metaalprinten. Het is de tweede keer dat het Regieorgaan SIA deze SPRONG-subsidies toekent. Via SPRONG stimuleert SIA de samenwerking tussen hogescholen en het werkveld, om zo krachten, kennis en doorwerking in de praktijk te bundelen en te versterken.

Een SPRONG-groep bestaat uit een samenwerking tussen minimaal twee hogescholen en praktijkpartners om onderzoeksinfrastructuur te verstevigen en impact van onderzoek op het maatschappelijke debat te vergroten. Elke SPRONG-groep krijgt maximaal € 1 miljoen voor de eerste vier jaar van het SPRONG-traject. Blijkt na vier jaar dat een onderzoeksgroep goed op weg is, dan volgt er nog eens € 1 miljoen voor vier jaar. Windesheim is dit keer penvoerder van twee nieuwe SPRONG-onderzoeksgroepen én gelijkwaardige deelnemer aan een derde.

Inge Grimm, CvB-voorzitter van Windesheim: “Als hbo-instelling heb je direct impact op het (regionale) werkveld. Want we staan als hogeschool met beide benen in de beroepspraktijk met zowel opleidingen als lectoraten. De combinatie van onderwijs, praktijk en onderzoek, de wisselwerking ertussen, én de directe impact ervan op de organisaties om ons heen, wordt door middel van SPRONG erkend en versterkt. En via deze impuls, waar ik zeer trots op ben, kunnen we gezamenlijk als hbo een nog grotere bijdrage leveren aan onze kenniseconomie.”

Industrieel Additive Manufacturing Metaal (IAMM): implementatie van een sleuteltechnologie

IAMM opent wereldwijd kansen voor nieuwe economische activiteiten. Deze sleuteltechnologie biedt een scala aan technieken, die steeds vaker worden toegepast en een aanjager zijn van innovatie in tal van sectoren. Op dit vlak kan Nederland nog stappen zetten. Want de kansen die 3D-metaalprinten biedt, zijn in de praktijk niet altijd bekend óf bedrijven worstelen nog met praktijkvragen. Om deze techniek en de implementatie verder op weg te helpen, willen Windesheim (penvoerder), Fontys en Saxion 3D-metaalprinten (nog) steviger op de kaart zetten. 

INCLU-ZIE: inclusief en gezonder opgroeien in een complexe samenleving

Windesheim, De Haagse Hogeschool en de hogescholen Leiden en Utrecht bundelen hun kennis in INCLU-ZIE, omdat ze constateren dat beleid en wetswijzigingen om jongeren gezonder en in welbevinden te laten opgroeien tot nog toe hun doel missen. Kort gezegd kijkt en biedt men te vaak zorg aan vanuit een medisch perspectief en zoekt men te weinig vanuit de context van kinderen zelf naar oplossingen. Wat betekent het om hen zelf en hun omgeving meer aan zet te laten zijn en hoe beïnvloedt een sterke pedagogische context inzet van jeugdhulp?

Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen

De noodzaak voor human capital-innovatie is groot door een aantal flinke uitdagingen op de arbeidsmarkt. Van een krimpende beroepsbevolking tot een verschuivende vraag naar arbeid als gevolg van transities (energie en digitalisering etc.). Vijf lectoraten leveren een kennisbijdrage aan de ontwikkeling en benutting van human capital en een transitie naar een beter werkende, meer op skills gerichte arbeidsmarkt. De deelnemers zijn Windesheim, Fontys, Hanzehogeschool Groningen (penvoerder), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en tot slot Saxion.

Over SPRONG en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

SIA (opent in nieuw tabblad)is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen door het onderzoek te financieren en de samenwerking tussen hbo, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren. SPRONG staat voor het stimuleren van praktijkgerichte onderzoeksgroepen en helpt hogescholen bij het opbouwen en versterken van gezamenlijke onderzoeksgroepen door kennis, knowhow en expertise met elkaar te delen. De samenwerking draagt bij aan de ontwikkeling van transdisciplinaire kennis rondom actuele, maatschappelijke vraagstukken. 

Logo regieorgaan SIA

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Laatste nieuws

Teaser image

Flevoland Monitor 2024: krapte vraagt om keuzes in de regio

25 april 2024
Teaser image

‘Sterk aan het Werk’ wint Bridge of Fame Award

25 april 2024
Teaser image

14 miljard aan potentie voor mkb beschikbaar

23 april 2024
Teaser image

Ad-opleiding hielp Deborah bij switch van toerisme naar zorg

19 april 2024
Teaser image

Meer impact met onderzoek door samenwerking

18 april 2024