Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Evaluatie ontwikkelfonds

  •   Leven Lang Ontwikkelen
  •   1 november 2020 - 28 februari 2022

Wat is de invloed van scholing op de wendbaarheid van inwoners in de regio Zwolle? We evalueren de impact van individuele leerbudgetten op eigen regie.

Aanleiding

Menselijk kapitaal is de ruggengraat van de regio Zwolle. Om groeikansen voor de regio te benutten en uitdagingen – nu en in de toekomst- aan te kunnen, zijn voldoende en geschikte werknemers nodig (beschikbaarheid), die beschikken over de vaardigheden en flexibiliteit om te kunnen omgaan met veranderingen op de arbeidsmarkt (wendbaarheid) en is het van belang dat iedereen de kans krijgt om te participeren op de arbeidsmarkt (inclusiviteit).

In 2020 is de inwonersroute gestart, waarin inwoners van de regio Zwolle op individuele basis een leerbudget/scholingstraject kunnen aanvragen. Ons is gevraagd dit pilotprogramma te evalueren. Zo werd bepaald of het programma voldoende succesvol is om op te schalen. 

Werkwijze

We hebben zowel een uitkomst- als een procesevaluatie uitgevoerd. Hierbij werd onderzocht of de individuele leerbudgetten daadwerkelijk impact hebben op het nemen van eigen regie op loopbaanontwikkeling, en of dit leidt tot concrete stappen binnen het huidige werk of andere werk.

Meer weten?

Neem contact op met Vibeke Oenema, jr onderzoeker Leven Lang Ontwikkelen.

Stuur Vibeke een e-mail(opent in nieuw tabblad)