Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Evaluatie Grip op loslaten

  •   Leven Lang Ontwikkelen
  •   1 februari 2020 - 31 december 2021

Hoe laat je de traditionele werkcultuur en leiderschapsstijlen los en zet je dit om naar een meer flexibele organisatie en persoonlijke leiderschapsstijlen?

Aanleiding

Om duurzame inzetbaarheid te realiseren is het nodig dat een organisatie hierop een visie en beleid ontwikkelt en een werkklimaat waarin vertrouwen, initiatief, zelfregie en een helder, inspirerend kader centraal staan. Leidinggevenden en medewerkers werden binnen dit project intensief getraind in een lerend netwerk. Tijdens deze trainingen leerde ze met de Look-Think-Act methode te kijken en te handelen aan de hand van zelf ingebrachte interne en externe vraagstukken. Het project had als doel om bewustwording en actie te creëren bij het veranderen van de werkcultuur binnen de gemeentelijke sector.

Werkwijze

De opbrengsten van deze trainingen werden geëvalueerd door middel van interviews en enquêtes. Het kwalitatieve onderzoek gaf inzicht in de ervaringen en resultaten van de deelnemers. Met het kwantitatieve onderzoek hebben we de effecten van de trainingen gemeten.  

Opbrengsten

De evaluatie van het onderzoeksproject heeft verhalen opgeleverd met concrete voorbeelden. In deze verhalen is antwoord gegeven op de thema’s: talentbenutting, durven loslaten van de leidinggevende en successen. Hierdoor werden de best-practices en de belemmerende factoren inzichtelijk gemaakt. Daarnaast werd dit onderbouwd met een kwantitatieve analyse met daarin de effectmeting, waarvan de resultaten helder en inzichtelijk zijn gevisualiseerd. 

Meer weten?

Neem contact op met Menno Vos, lector Leven Lang Ontwikkelen

Stuur Menno een e-mail(opent in nieuw tabblad)