Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / De energietransitie en baanverlies?

De energietransitie en baanverlies?

  •   Leven Lang Ontwikkelen
  •   1 augustus 2022 - 31 juli 2024

We onderzoeken hoe we praktijkopgeleide medewerkers in de energiesector kunnen stimuleren en begeleiden naar beroepen die door de energietransitie ontstaan.

  • Lectoraat: Leven Lang Ontwikkelen
  • Onderzoekers: José Pook-Kooken en Joris Visser
  • Partners: Saxion hogescholen
  • Financier: Instituut Gak

Banen & energietransitie

Binnen dit project staat de energietransitie centraal, oftewel de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. De energietransitie heeft grote gevolgen voor de inhoud, soort en ook kwantiteit van banen van medewerkers werkzaam binnen energie-gerelateerde sectoren. De uitdagende realiteit is dat veel nieuwe en ander opgeleide vakmensen nodig zijn om daadwerkelijk stappen te zetten met de energietransitie. Daarmee ligt er een belangrijke en ook maatschappelijke urgente opgave hoe we medewerkers in deze banen bij- of omscholen voor de nieuwe (type) banen die ontstaan door de energietransitie.

Doel

Het doel van het onderzoek is enerzijds inzicht verkrijgen in remmende en stimulerende factoren om praktisch opgeleide medewerkers en ZZP-ers in beweging te laten komen en anderzijds het ontwerpen en verspreiden van praktische aanbevelingen en ervaringen voor bedrijven en sociale partners voor het initiëren van effectieve initiatieven gericht op omscholing, bijscholing en bemiddeling van werk naar werk. We werken via de vier ontwerpfasen toe naar praktische kennis en handvatten voor organisaties, onderwijsinstellingen overheid en sociale partners. Daarmee leveren we een bijdrage aan het belangrijke maatschappelijke debat over hoe we meer mensen kunnen betrekken bij de energietransitie. 
 

Aanpak

In dit participatieve ontwerponderzoek werken we via vier ontwerpfasen toe naar een antwoord op de vraag “hoe kunnen we praktijkopgeleide medewerkers in de energiesector nu stimuleren en begeleiden om zich voor te bereiden op nieuwe beroepen die in de toekomst door de energietransitie zullen ontstaan?”.  Hiervoor werken we samen met medewerkers, zzp’ers, organisaties en sociale partners op zoek naar concrete handvaten en instrumenten.

Meer weten? 

Neem contact op met José Pook-Kooken , onderzoeker Leven Lang Ontwikkelen.

Stuur José een e-mail(opent in nieuw tabblad)