Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Dr. Jeltje Talen, associate lector

  • Lectoraat Leven Lang Ontwikkelen
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Dr. Jeltje Talen

Jeltje Talen is associate lector Leven Lang Ontwikkelen bij hogeschool Windesheim sinds juni 2023. Daarvoor was Jeltje werkzaam bij de Hanzehogeschool Groningen als senior onderzoeker bij het lectoraat Human Capital en docent bij twee masteropleidingen. Eerder was zij onder andere programmamanager van het Kenniscentrum Arbeid, projectleider voor het programma Leven Lang Leren en productmanager voor onderwijs voor professionals.

Volg Jeltje op LinkedIn(opent in nieuw tabblad)

Onderzoeksfocus

In haar onderzoek richt Jeltje zich voornamelijk op de vraag hoe door samenwerking in bedrijven en (regionale) netwerken leren, werken en innoveren gestimuleerd kan worden. Hoe kun je publiek-private samenwerking in bijvoorbeeld learning communities zodanig inrichten dat er een bijdrage geleverd wordt aan het versterken van het lerend en innovatief vermogen van werkenden en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hoe creëer je als organisatie of als sector een leercultuur waarin leren en ontwikkelen vanzelfsprekend(er) wordt?

Opleiding

Jeltje studeerde Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Onderzoekservaring

Jeltje promoveerde aan de Universiteit van Tilburg. Haar onderzoek ging over de bijdrage van triple helix samenwerking (samenwerking onderwijs, overheid en bedrijfsleven) aan de veerkracht van de regionale arbeidsmarkt. Als onderzoeker bij het lectoraat Human Capital van de Hanzehogeschool Groningen deed ze onder andere onderzoek naar de energietransitie en de gevolgen voor inhoud, soort en kwantiteit van banen in deze en aangrenzende sectoren en mogelijke manieren om de mensen die in deze sector werkzaam zijn bij- en om te scholen, regionale arbeidsmarktsamenwerking en het versterken van de leercultuur in bedrijven.  

Lees meer over het lectoraat Leven Lang Ontwikkelen