Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Eigen regie op autonomie

  •   Leven Lang Ontwikkelen
  •   1 december 2022 - 31 december 2024

Met hulp van het 3R-model onderzoeken hoe interventies werknemers meer autonomie en eigen regie laten ervaren, zodat de organisatie wendbaarder wordt.

  • Lectoraat: Leven Lang Ontwikkelen
  • Betrokken onderzoekers: Menno Vos (lector), Evelien Petter-Mikx en Julia Slatius
  • Partners: Sociale Partners voor Duurzame Inzetbaarheid (SPDI)
  • Financier: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aanleiding

Voor organisaties en werknemers is wendbaarheid in toenemende mate essentieel. Zij moeten voortdurend kunnen inspelen op veranderingen in hun omgeving. Het aanpassingsvermogen van hun werknemers is daarbij een belangrijke factor. Wanneer medewerkers eigen regie kunnen, willen en mogen voeren kunnen ze mee (leren) bewegen met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en hun directe werkomgeving. Dit beïnvloedt ook de slagkracht en innovatief vermogen van een organisatie in positieve zin. Echter, in de praktijk is het pakken van regie op loopbaan en inzetbaarheid geen vanzelfsprekendheid. Bedrijfsprocessen zijn vaak strak georganiseerd en lang niet alle medewerkers hebben invloed op hoe zij hun werk organiseren. Met als risico dat werknemers door een gebrek aan autonomie hun regievaardigheden niet kunnen (door)ontwikkelen. En minder eigen regie kunnen nemen dan gewenst, minder adaptief zijn voor veranderingen en de wendbaarheid van een organisatie daarmee onder druk komt. 

Doel 

In dit project helpen de Sociale Partners voor Duurzame Inzetbaarheid (AWVN, FNV en CNV) en Windesheim 12 organisaties bij het vergroten van autonomie van werknemers. Dit doen we met hulp van het 3R-model (richting, ruimte en ruggensteun). Daarmee gaan we na of de in te zetten interventies de regelcapaciteit van medewerkers kunnen versterken en daarmee een impuls geven op de eigen regie skills en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

Aanpak

Onderzoekers van het lectoraat monitoren de bedrijfspilots via een mixed method onderzoeksbenadering waarin we een effect-, realistische- en procesevaluatie uitvoeren. Via een vragenlijst brengen we in kaart in hoeverre een 3R interventie leidt tot het versterken van de ervaren autonomie van medewerkers. We onderzoeken en ontrafelen de werkzame mechanismen in de interventie en de context waarin deze tot stand komt. En we gaan na hoe het uitvoeringsproces in de praktijk is verlopen. SPDI zorgt voor ondersteuning van bedrijven bij het implementeren van de interventies en coacht de leidinggevende bij het vergroten en versterken van autonomie en eigen regie.

Meer weten? 

Neem contact op met Evelien Petter- Mikx, onderzoeker Leven Lang Ontwikkelen

Stuur Evelien een e-mail(opent in nieuw tabblad)