Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het lectoraat Leven Lang Ontwikkelen

    Weten hoe we samen een actieve leercultuur creëren?

    Wat is het belang van een leven lang ontwikkelen voor een snel veranderende arbeidsmarkt en hoe bevorderen we een actieve leercultuur binnen organisaties? Daarop focust het onderzoek binnen Leven Lang Ontwikkelen zich.

    Onze arbeidsmarkt is volop in beweging. Door een sterk toenemende technologisering en digitalisering veranderen de eisen die aan werknemers gesteld worden steeds sneller. Het bijhouden van professionele kennis en vaardigheden na de initiële onderwijsfase is daarom belangrijker dan ooit.

    Wat vragen al deze veranderingen van medewerkers als het gaat om al hun kennis en vaardigheden? Hoe kunnen leidinggevenden helpen om deze kennis en vaardigheden (verder) te ontwikkelen en hoe kan de organisatie daarin ondersteunen? Hoe creëer je als organisatie een ‘leercultuur’ waarin leren vanzelfsprekend(er) wordt? Hoe ontwikkel je nieuwe leer-werkarrangementen waarin het werkveld, onderwijs en andere relevante stakeholders beter met elkaar kunnen samenwerken?

    Lector Menno Vos zal samen met zijn onderzoeksteam antwoorden zoeken op bovenstaande vragen door middel van praktijkgericht onderzoek. In nauwe samenwerking met (mkb-)bedrijven, onderwijs, (regionale) overheden en andere relevante partners.