Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Leercultuurscan

Banner image

Zet de leercultuurscan in!

Interesse in de leercultuurscan? Laat je gegevens achter

Op weg naar een sterke leercultuur

Hoe leren de medewerkers in jouw organisatie? Hoe ontwikkelen ze zichzelf? En hoe worden ze daarin precies gestimuleerd? In een werkomgeving waarin medewerkers continu gestimuleerd worden om te leren en te ontwikkelen, is er sprake van een ‘leercultuur’. En een sterke leercultuur is cruciaal voor de continuïteit van een organisatie en voor het behouden van medewerkers op de arbeidsmarkt. Diverse factoren als technologisering, automatisering en digitalisering zorgen ervoor dat organisaties zich continu moeten aanpassen aan veranderende situaties. Het vormgeven van leercultuur is cruciaal voor bedrijven die toekomstbestendig willen zijn.

Intro Bouwstenen van een leercultuur

Aan de slag met leercultuur

Maar hoe krijg je dat als organisatie voor elkaar? In de praktijk merken we dat bedrijven het lastig vinden om met hun eigen leercultuur aan de slag te gaan. Dit was voor beide lectoraten Leven lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie van hogeschool Windesheim en het lectoraat Employability Transition van Saxion aanleiding om te onderzoeken welke elementen cruciaal zijn voor een sterke leercultuur. We vonden 6 elementen, of bouwstenen, die samen een sterke leercultuur kunnen vormen en beschreven ze in het leercultuurmodel (Het artikel ''Leercultuur in het MKB' geen luxe maar noodzaak ishier te vinden(opent in nieuw tabblad).  

De 6 bouwstenen van leercultuur

  1. Inhoud van het werk. Word je uitgedaagd door je taken en hoe complex zijn ze? Heb je ruimte om je werk zelf te plannen en vorm te geven?   
  2. Ruimte en veiligheid om te ontwikkelen. Is er experimenteerruimte? Is er ruimte om te leren van fouten?
  3. Samenwerken en teamontwikkeling. Is er sprake van een werkrelatie waarin continu kennis en ervaring wordt uitgewisseld? Hoe wordt er samengewerkt met andere teams
  4. Leiderschap gericht op ontwikkeling. Is er een visie op leren? Dragen leidinggevenden deze actief uit? 
  5. Organisatie-inrichting gericht op ontwikkeling. Zijn er structuren en systemen die gericht zijn op continu leren en ontwikkelen, zoals loopbaanpaden en opleidingsbudgetten? Worden de leerervaringen vastgelegd? 
  6. Verbinding met de externe omgeving. Worden ontwikkelingen buiten de organisatie (proactief) gevolgd en naar binnen gehaald? In hoeverre wordt er samen met klanten en leveranciers naar oplossingen gezocht? 

Die bouwstenen zijn de basis van de leercultuurscan die we voor organisaties ontwikkelden: een van de opbrengsten van ons onderzoek. Dit instrument kan jou helpen te ontdekken hoe medewerkers in jouw organisatie de leercultuur ervaren. Lees hieronder meer over de leercultuurscan of neem vrijblijvend contact met ons op via dit contactformulier.

Vragen leercultuurscan

Leercultuur toolbox

De leercultuur toolbox

De leercultuur toolbox biedt per bouwsteen van de leercultuur interventies aan om aan de slag te gaan met leercultuur. Met behulp van deze interventies heb je als organisatie handvatten om het leergedrag en de leercultuur in je organisatie te ontwikkelen en te versterken. Omdat de interventies per bouwsteen zijn ontwikkeld en getoetst, kun je als organisatie bijvoorbeeld ook gericht werken aan visie op leren, teamontwikkeling, inhoud van werk, etc. Daarnaast bieden de interventies handvatten voor het inrichten van de organisatie om leren te ondersteunen en het vastleggen van leerervaringen. Op deze manier kun je structureel werken aan het verbeteren van de leercultuur binnen jouw organisatie en zorg je ervoor dat jouw organisatie wendbaar en toekomstbestendig blijft.

Leercultuur verbeteren

Als je de leercultuur wil verbeteren, kan je aan de slag gaan met de zes bouwstenen. Per bouwsteen hebben we een aantal interventies samengesteld zodat je hier direct mee aan de slag kan. Deze vind je hieronder.

Bouwsteen-Inhoud-van-werkInhoud van werk

Bij deze bouwsteen ga je met de interventies 'Taakroulatie', 'Taakvariatie' en 'Taakvrijheid' aan de slag met het aantrekkelijker maken van de uitdaging en complexiteit van de taken.

Download interventie Taakroulatie

Bouwsteen-Ruimte-en-veiligheid-om-te-ontwikkelenRuimte om te ontwikkelen

Als je wil werken aan de bouwsteen 'ruimte en veiligheid om te ontwikkelen', dan kan je doen met de interventies 'Collectief reflecteren' en 'Psychologisch veilig werkklimaat'. 

Deze interventies zijn nog in ontwikkeling en worden in september gepubliceerd. 

Bouwsteen-Samenwerken-en-teamontwikkelingSamenwerken en teamontwikkeling

Bij deze bouwsteen ga je aan de slag met teamdoelenstellen, kennisdelen, boundary crossing en learning communities. De eerste interventies kan je hieronder downloaden, de andere volgen in september.

Download interventie Kennisdelen

Download interventie Boundary crossing

Bouwsteen leiderschap gericht op ontwkkelingLeiderschap gericht op ontwikkeling

Deze bouwsteen richt zich op de visie van leidinggevenden op leren. Er worden drie interventies ontwikkeld om je te helpen werken aan deze bouwsteen: 'Coachende rol van leiderschap', 'Leren faciliteren' en 'Visie op leren uitdagen'. Zo help je alle mensen binnen jouw organisatie naar een leiderschapsstijl die gericht is op de ontwikkeling van alle werknemers. 

Deze interventies zijn nog in ontwikkeling. We hopen deze in september met je te delen. 

Bouwsteen-Organisatie-gericht-op-ontwikkeling

Organisatie ingericht op ontwikkeling

Ga aan de slag met structuren en systemen die gericht zijn op continu leren en ontwikkelen. Dit kan je doen met de interventies 'skillsmanagement',  'ontwikkelcafé' en 'digitale leeromgeving'. 

Download interventie Skillsmanagement

Bouwsteen-Organisatie-verbinden-met-de-externe-omgevingOrganisatie & externe omgeving

Bij deze bouwsteen draait het om het (proactief) volgen en naar binnen halen van ontwikkelingen buiten de organisatie. Je kan hiermee aan de slag met de interventies 'Samen leren met vakgenoten', 'Kijken in de keuken van...' en 'Leren van klanten'. 

Deze interventies worden in september gepubliceerd.  

Contactformulier

Contactformulier

We passen de leercultuurscan bij organisaties toe als onderdeel van onze lopende onderzoeken en in diverse samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld met opleiding & ontwikkelingsfondsen, brancheorganisaties of sectortafels van een regio.

De scan en diverse artikelen over leercultuur op deze site zijn ook goed bruikbaar voor derde en vierdejaars studenten HRM of HRD die zich tijdens hun stage of afstuderen gaan verdiepen in leercultuur. 

Meer weten? Laat je gegevens achter op het onderstaande formulier. Na het invullen nemen wij binnen enkele dagen contact met je op om jouw vragen te beantwoorden. Wij houden ons bij het verwerken van de onderstaande gegevens aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Lees in onze privacyverklaring hoe we dat doen.

Vul het contactformulier in

Foto 1 alleen voor leercultuurscan LLO
Meer weten?

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over leercultuur of over de activiteiten van het lectoraat Leven Lang Ontwikkelen neem dan contact op met Vibeke Oenema, projectondersteuner Leven Lang Ontwikkelen via onderstaand mailadres of bekijk al ons materiaal op de website van het lectoraat Leven Lang Ontwikkelen.