Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

 • Rapport
 • 1 december 2021
 • Leven Lang Ontwikkelen
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoekspublicaties(opent in nieuw tabblad) / Van taal naar tool : onderbouwd samenwerken via Learning Communities

Van taal naar tool : onderbouwd samenwerken via Learning Communities in de Logistiek

Samenvatting

Hoewel de noodzaak tot samenwerking in de logistiek groot is, blijft de samenwerking tussen organisaties in deze sector achter. De logistiek kent veel mkb ondernemingen, vaak zijn het familiebedrijven die al generaties actief zijn. Logistiek is relatief makkelijk kopieerbaar, mede waardoor de concurrentie groot is en de marges klein zijn. Enerzijds maakt dit de sector huiverig om samen te werken en kennis en kunde te delen. Anderzijds leidt dit tot een korte termijn focus en weinig tijd en capaciteit om over organisatiegrenzen heen te kijken. Daarnaast wordt ervaren dat overheidsorganisaties en kennisinstellingen vaak lastig aansluiting vinden bij de belevingswereld en dagelijkse praktijk van logistieke ondernemingen. Toch zijn het juist de publiek-private ‘leernetwerken’ die de logistiek nieuwe, toegepaste kennis kunnen brengen en innovatie kunnen stimuleren. Om meer interorganisationele, multidisciplinaire samenwerking en kennisuitwisseling binnen de logistiek te stimuleren, is het noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in hoe dergelijke publiek-private leernetwerken, ook wel Learning Communities (LC’s) genaamd, opgezet en ondersteund kunnen worden.

Auteurs van deze publicatie:

 • Paul Preenen
 • Marieke van den Tooren
 • Jan Waalkens
 • Jacqueline Rietveld
 • Djoerd Hiemstra
 • Tijmen Schipper
 • Menno Vos
 • Nienke Hofstra
 • Charlotte Tillie
 • Kars Mennens