Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Vakcommunity LLO

 •   Leven Lang Ontwikkelen
 •   1 augustus 2020 - 31 augustus 2022

Het thema LLO  heeft een belangrijke plaats gekregen bij de bacheloropleidingen human resource management, bedrijfskunde, bestuurskunde, business studies. 

 • Lectoraat: Leven Lang Ontwikkelen
 • Betrokken onderzoeker: Rosalie Korevaar
 • Subsidieverstrekker: SURF
 • Partners: hogescholen Saxion en Fontys, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), de Haagse Hogeschool (HHS) en InHolland.

Aanleiding

Leven Lang Ontwikkelen heeft een belangrijke plaats gekregen bij de bacheloropleidingen human resource management, bedrijfskunde, bestuurskunde, business studies. Tot nu toe was er weinig samenwerking tussen hogescholen, wat resulteerde in beperkte uitwisseling van leermaterialen en praktijkcases. Bovendien hebben individuele hogescholen slechts expertise op bepaalde gebieden van LLO, zonder elkaars expertise te benutten. 

Doel

Het doel van het project was het realiseren van een vakcommunity leven lang ontwikkelen, waarin we komen we tot een samenhangende collectie van open leermaterialen die daadwerkelijk in het onderwijs geïmplementeerd worden.

Producten

We hebben samen met de andere hogescholen een MOOC (Massive online open course) ontwikkeld met een collectie van open leermaterialen op vijf verschillende thema’s:

 1. Toekomst van werk
 2. Stimuleren van ontwikkeling van en in teams
 3. Vormgeven van workplace learning
 4. Stimuleren van leren van kwetsbare medewerkers
 5. Vormgeven van loopbanen die uitdagen tot ontwikkeling

www.vakcommunitylevenlangontwikkelen.nl(opent in nieuw tabblad)

Open online cursussen(opent in nieuw tabblad)

Meer weten? 

Neem contact op met Rosalie Korevaar.

Stuur Rosalie een mail(opent in nieuw tabblad)