Werktuigbouwkunde

Tweede jaar en verder

Je volgt kenmerkende vakken en werkt aan projecten om je verder te verdiepen. Je bepaalt zelf je studieroute: eerst stage lopen of een minor kiezen?

Globale opbouw van de studie Werktuigbouwkunde (Mechanical Engineering)

 Periode Inhoud
Tweede studiejaar Basisvakken
Derde studiejaar, eerste semester Minor of stage
Derde studiejaar, tweede semester Minor of stage
Vierde studiejaar, eerste semester Minor of stage
Vierde studiejaar, tweede semester Afstuderen

Tweede jaar: uitbouwen kennis 

Een student Werktuigbouwkunde boort een gat met een metaalboorIn het tweede jaar bouw je voort op de kennis en vaardigheden van het eerste jaar. Je maakt kennis met de verschillende facetten van werktuigbouwkunde (Mechanical Engineering) aan de hand van vakken als:

 • Dynamica
 • Machineonderdelen
 • Materiaalkunde
 • Productietechniek
 • Mechanica
 • Systeemkunde
 • Simulatietechnieken
 • Stroming en Warmte
 • Thermodynamica
 • Wiskunde
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Bedrijfskunde
 • Nederlands
 • Engels

Je vormt met medestudenten een ingenieursbureau 

In een groot project zet je samen met een groepje medestudenten een eigen ingenieursbureau op. In dit ingenieursbureau voer je de rest van het jaar projecten uit voor externe bedrijven. Behalve technische aspecten spelen hier ook bedrijfskundige zaken een belangrijke rol. Voorbeelden van deze projecten zijn: een auto die rijdt op waterstof, een innovatieve versnellingsbak, een schoonmaakrobot en een boot op zonne-energie.

Minors: verdieping en verbreding

Na het tweede jaar mag je zelf kiezen welke richting je op wilt. Je kiest één van de minors Applied Mechanics, Industrial Automation and Robotics, Thermodynamical Engineer of Production Engineer (zie hieronder). Je krijgt een halfjaar opdrachten en colleges over het onderwerp van jouw minor. Ook ga je een halfjaar op stage bij een bedrijf in die richting.

Daarnaast kun je nog een tweede minor kiezen. Wil je je kennis verdiepen? Kies dan nog een minor uit dit aanbod. Wil je je kennis verbreden? Kies dan voor een minor van een andere opleiding of van een andere hogeschool. Ook kun je in plaats van een tweede minor een premaster-traject volgen waarmee je je voorbereidt op een vervolgopleiding aan een Technische Universiteit. Sommige minoren worden in het Engels aangeboden zodat je je Engelse (vak)taalvaardigheid kunt verbeteren.

Applied Mechanics

Heb je een passie voor het ontwerpen en ontwikkelen van machines en vind je het leuk mechanische problemen te analyseren? Leef je dan uit bij deze minor. Je verdiept je in werkbouwkundige constructies zoals tandwielkasten, aandrijftreinen en transportsystemen.

Industrial Automation and Robotics

In deze minor staan innovatie in hightech systemen en robotica centraal. Wil je meedenken over de ontwikkeling van geavanceerde productiesystemen, dan is dit jouw minor.

Thermodynamical Engineer

Heb je interesse in energiesystemen? Werk je graag met machines en systemen die energie omzetten en/of transporteren? Je leert wetmatigheden toepassen van de Thermodynamica, van de Stromingsleer en van Luchtbehandeling.

Production Engineer

Je verdiept je in productieprocessen als 3D-printen, extrusie en (spuit)gieten. Je leert meer over het modelleren en beïnvloeden van eigenschappen van materialen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de combinatie van ontwerpregels, proces en product, zodat je als engineer de productie optimaal kan laten verlopen

Minors van andere Windesheimopleidingen

Minors bij andere hogescholen

Wil je een minor volgen op een andere hogeschool? Kijk dan op de website van Kies op Maat. De examencommissie toetst je plannen om er voor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt.

Afstuderen

Een student Werktuigbouwkunde voert metingen uitJe sluit je studie af met een afstudeeropdracht. Daarvoor werk je bij een bedrijf of instelling aan een complexe opdracht op het niveau van een afgestudeerd ingenieur. In deze opdracht worden de kennis en vaardigheden samengebracht die je de afgelopen drieënhalf jaar hebt opgedaan. Je afstudeeropdracht doet een beroep op je analytisch denken, professioneel handelen en technische deskundigheid. Je sluit de afstudeerperiode af met een verslag en een presentatie. Voorbeelden van afstudeeropdrachten uit het verleden:

 • ontwikkelen van een testinstallatie voor tractoronderdelen
 • optimaliseren van een laserlassysteem
 • onderzoeken van faalmechanismen in een gaswinningsinstallatie
 • ontwerpen van een tilhulpmiddel voor in de zorg

Dubbel diploma (double degree)

Bij de opleiding Werktuigbouwkunde kun je tegelijkertijd twee getuigschriften halen: je Nederlandse Bachelor of Science(ing.) en een diploma van een buitenlandse hogeschool. Hiervoor studeer je een halfjaar aan een buitenlandse hogeschool en voer je daar ook je afstudeeropdracht uit. De opleiding heeft met Linnaeus University in Växjö (Zweden) een double degree.

Diploma

Als je je diploma hebt behaald, mag je jezelf Bachelor of Science noemen.