Werktuigbouwkunde

Eerste jaar

In het eerste jaar volg je verschillende basisvakken. Ook voer je twee projecten uit die we ondersteunen met theoretische vakken en practica.

Basisvakken en projecten

In het eerste semester volg je verschillende basisvakken. Ook voer je twee projecten uit waarbij je ter ondersteuning vakken en practica volgt. In het eerste project ga je een apparaat ontwerpen, maken en testen om pingpongballen mee te schieten. Daarna ontwikkel je in een tweede project een sumo robot. Door het uitvoeren van projecten leer je de theorie in de praktijk brengen.

Productontwerp

In het tweede semester maak je kennis met echte werktuigbouwkundige onderwerpen zoals het maken van technische tekeningen en het rekenen aan werktuigbouwkundige componenten zoals lagers en tandwielen. Daarnaast voer je een aantal projecten uit, waaronder het DriveXchange-project. Daarin vorm je samen met studenten van Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Technische Bedrijfskunde een team en ontwerp je samen een aantal verschillende sumo-robots. Vervolgens bouw je daar een prototype van. Hierdoor leer je welke plek werktuigbouwkunde binnen het productontwerp inneemt. Ook leer je hoe je in de praktijk je kennis toepast in overleg met anderen.

De werkplaats van de opleiding Werktuigbouwkunde van WindesheimVakken in het eerste jaar

 • Mechanica
 • Materiaalkunde
 • Productietechniek
 • Thermodynamica
 • Stroming en warmte
 • Machineonderdelen
 • Inleiding besturingstechniek
 • Wiskunde
 • Methodisch ontwerpen
 • Projectmanagement
 • Technisch tekenen
 • 3D CAD modelleren
 • Nederlands
 • Engels

Gemiddelde studieweek

Een gemiddelde studieweek bij Werktuigbouwkunde bestaat uit 40 uur, waarvan in het eerste jaar gemiddeld 20 contacturen per week, de rest is zelfstudie en werken in projectgroepen. In het tweede jaar en verder wordt de verdeling wat anders, maar blijft de totale studielast per week wel ongeveer gelijk.

Struikelvakken

Houd er rekening mee dat er in de opleiding een flink beroep wordt gedaan op je kennis van wiskunde B en natuurkunde. Ook verwachten we een goede basiskennis van Nederlands en Engels. Dit zijn belangrijke onderdelen om je studie succesvol af te kunnen ronden. Windesheim biedt je verschillende mogelijkheden aan om je kennis van deze vakken te verhogen voordat je aan de opleiding begint.

Bindend Studieadvies (BSA)

Als student bij Windesheim krijg je aan het einde van je eerste jaar een studieadvies. Dit advies zegt iets over jouw geschiktheid voor de opleiding. Bij een positief advies kun je door naar het tweede jaar. Als je in het eerste jaar minder dan 54 van de 60 studiepunten haalt, krijg je een negatief advies en kun je niet verder met je opleiding.