Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Alle verschenen artikelen

Banner image

Artikelen Februari

Dit voorjaar ontvangt de Calo een groep internationale studenten van over de hele wereld die een week in twee verschillende groepen een “blended intensive programmes” gaan volgen. In deze twee programma’s staan de thema’s Spelontwerp in de jeugdsport en Groepsdynamiek centraal. Jeroen Steeman, betrokken bij de organisatie van de programma’s en docent, kijkt ernaar uit: “Ik verwacht dat het gaat bruisen!” We ging met hem in gesprek over wat deze programma’s in gaan houden en waarom het zo belangrijk is dat we met universiteiten buiten de landsgrenzen samenwerken.

Januari 2024

Artikel Januari 2024

Lees hier alle artikelen van januari 2024

Anniek is vanaf haar vijfde al wekelijks op het zadel van een paard te vinden. Vanaf haar veertiende doet ze mee aan wedstrijden op internationaal niveau. Als getalenteerde dressuurruiter traint Anniek intensief, zes dagen per week, en neemt deel aan zowel nationale als internationale wedstrijden, waaronder het Nederlands Kampioenschap (NK) en het Europees Kampioenschap (EK). Wij gingen met haar in gesprek over hoe zij haar topsportcarrière combineert met het volgen van de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding.

"Het is goed dat dit soort evenementen [Paralympic Experience Day] worden georganiseerd. Er heerst veel onwetendheid waardoor de ander vaak de beperkende factor is en niet de beperking zelf." - Marlène Gansewinkel, van, Paralympisch Topsporter

Blik mee terug op de Paralympic Experience Day, een evenement van studenten voor studenten!

December

Artikelen December

Waar kijk je naar tijdens het geven van een gymles? Onderzoeker binnen lectoraat Bewegen, School en Sport en docente Mariëtte van Maarseveen ging ermee aan de slag. Bewapend met een gazetracker doet ze onderzoek naar de perceptuele bekwaamheid van docenten Lichamelijke Opvoeding: “We weten weinig van waar een vakleerkracht bewegingsonderwijs eigenlijk naar kijkt tijdens een les. Dankzij deze tool krijgen we daar inzicht in.” 

Het is net pakjesavond geweest, dus alle hulppietjes moesten tijdens pietengym weer worden klaargestoomd om Sinterklaas en zijn pieten te kunnen helpen! Gelukkig is alles goed verlopen en dat mede dankzij Philip Wortelboer, student Lichamelijke Opvoeding. Hij gaf ter voorbereiding van pakjesavond een echte pietengymles aan zijn klas. Afgelopen weken stond hij in een pietenpak voor zijn groep en leerde de kinderen hoe ze door schoorstenen konden klimmen, in het donker over de daken konden lopen en jongleren met de kadootjes! 

#LivingLab: In de wijk de Pierik ligt Sportpark Marslanden, een groot sportpark waar elf sportverenigingen zich huisvesten. Toch bewegen de inwoners van de Pierik gemiddeld minder dan de Zwollenaar. Hoe kan dit?

Het Lectoraat Bewegen, School en Sport werkt samen met Sportkunde-studenten om te onderzoeken hoe de behoeftes van de Pierik-bewoners in kaart gebracht kunnen worden. Dit doen ze niet alleen: omdat bewegen een grote prioriteit is, werken we samen met het Practoraat Gezondheid, Sport & Bewegen van Landstede MBO, de Gemeente Zwolle, SportService Zwolle, Sportpark Marslanden en buurtorganisaties. De belangrijkste groep die mee doet in dit onderzoek zijn natuurlijk de buurtbewoners zelf: geen ander dan hen weet wat er nodig is in de wijk om tot een passend sport- en beweegprogramma te komen!

Kan een kind veilig op de kant klimmen? Dat is het onderdeel waar tijdens de Fibby-les van vandaag op gefocust gaat worden. Studenten Ad-Sport Damian en Lotte bouwen in het zwembad alvast een heuse speelplaats zodat de kinderen zo direct het water in kunnen. Terwijl op de achtergrond de nodige spelmaterialen in het water worden klaargezet, schuift onderzoekster Mandy van der Weijden bij ons aan. Zij is binnen het Jeugdsport Innovatiecentrum (JIC) degene die op basis van ‘Fibby’ een methode maakte zodat kinderen zelfredzaam zijn rondom water. De resultaten zijn gunstig. “We zien dat kinderen die nu een aantal lessen hebben gehad, van angstig op de kant naar steeds dapperder in het water rondzwemmen,” aldus Mandy. 

Met een dagboek op haar schoot zit actrice Cat Smits tegenover haar psycholoog van 15 jaar geleden. Ze deelt met haar oud-behandelaar hoe ze terugkijkt op de behandeling van haar eetstoornis en leest fragmenten uit haar dagboek voor. Vervolgens stelt ze de vraag: 'Wil je, als wetenschappelijk dramaturg, meewerken aan een theatervoorstelling over eetstoornissen?' Een vraag die GZ-psycholoog en psychomotorisch therapeut Marlies Rekkers, tevens oud docent van de master psychomotorisch therapie (PMT) en onderzoeker bij het Lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn, niet vaak krijgt. Maar al snel luidt het antwoord "ja!"

November

Artikelen November

"Het Jeugdsport Innovatiecentrum wil door middel van innovaties een fijne sportbeleving stimuleren om zo de kans op een leven lang bewegen te vergroten" - Gregory Sedoc over het Jeugdsport Innovatiecentrum

Gregory Sedoc kwam langs bij het JIC!

“Ga maar even los op de boksbal, dat zal je goeddoen!” Mogelijk heb je deze uitspraak wel eens eerder gehoord. Natuurlijk kan het soms goed zijn om even alles eruit te gooien, maar geldt dat voor iedereen? Psychomotorisch Therapeut Erik Jumelet vindt de boksballen die zomaar worden gebruikt zorgelijk: “Vechtsport kan een heel mooi middel zijn, maar de juiste begeleiding ontbreekt vaak. Bij verschillende hulpvragen kan vechtsport zelfs averechts werken. Denk bijvoorbeeld aan  mensen die al moeite hebben om hun emoties onder controle te houden, juist nog sneller kunnen ontploffen en ook in situaties zonder boksbal agressie gebruiken als middel om met hun emoties om te gaan.”

Hoe maken we bewegen en sport toegankelijk voor iedereen? De wijk Akkerhoeve in Leusden wordt omgetoverd tot een heus Living Lab om het antwoord te krijgen. Onderzoeker Tina Bellemans & Marije Voskamp van het Lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn(opent in nieuw tabblad) houden zich met deze vraag bezig binnen het onderzoeksproject Bewegend Buurten. Het doel? Samen met de wijkbewoners een beweegaanbod ontwerpen dat aansluit bij hun behoeftes.
 

Vorig jaar startte de nieuwe opleiding Oefentherapie op de Calo. Na een goed eerste jaar, is het balletje gaan rollen en startten er dit jaar bijna honderd studenten aan de opleiding. Een fantastische start van het nieuwe studiejaar! Waar komt dit succes vandaan? We spraken met docent en curriculum-ontwikkelaar Berber Nauta en tweedejaars studente Leyla Hogeboom over de kracht van Oefentherapie.

Vorig studiejaar interviewden we sportkundestudent Rick Rakké. Hij was toen druk met de voorbereidingen voor zijn uitwisseling naar Bodø te Noorwegen. Inmiddels is hij al helemaal gesetteld. Hoe beleeft hij Noorwegen nu hij er woont en bevalt het studeren daar? Tijd voor een update!

Psychomotorische Therapie (PMT) student Stan Weernink loopt samen met medestudente Ivona Beltman stage bij paralympisch topsporter Daniel Perez. Ze begeleiden hem van de training naar het Europees Kampioenschap.

 

Oktober

Artikelen Oktober

"We proberen sport en bewegen mogelijk te maken voor iedereen" - Martijn Grolleman(opent in nieuw tabblad), docent Sportkunde

Bewegen zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Tijdens de verschillende opleidingen wordt daar ook door ieder op eigen manier aandacht aan besteed.
We keken mee met een les Sportkunde waarin ze stilstonden bij sporten voor mensen met een licht verstandelijke beperking: hoe richt je je activiteit zo in dat iedereen deel kan nemen? Jorien en Martijn nemen ons mee
 

September

Artikelen September

Ter gelegenheid van de Vitaliteitsweek vertelt Dirk Jan van Heiningen, docent op de AD-sport en eigenaar van een sportschool waar hij mensen begeleidt op gebied van leefstijl, over Vitaliteit

Maandag 18 september is de Memorandum of Understanding ondertekend door afgevaardigden van de universiteit Pendidikan in Indonesië (UPI) en de Calo. Dit betekent dat we naar een hernieuwde samenwerking gaan op gebied van bewegen!

“Tijdens de lessen vind ik een veilige lesomgeving belangrijk. Door de groepsdynamiek beter te begrijpen, kan ik erop inspelen en makkelijker een prettige sfeer creëren.” 

 

Dit nieuwe schooljaar zijn we knallend begonnen met de Bruisweek en de GP-dag! GP staat voor gemeenschappelijke propedeuse en is het deel waarin alle eerstejaars Calo-studenten bij elkaar komen om elkaar te leren kennen. 

Calo GP-dag tijdens de Bruisweek groot succes! | Windesheim

Manon Smit over haar promotieonderzoek naar Psychomotorische Therapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking en seksueel trauma

 

Lees verder over Manons onderzoek 

Juli

Artikelen Juli

Alle verschenen artikelen in juli

Vanuit het Jeugdsport Innovatiecentrum: “Op zowel de buitenschoolse opvang als binnen het onderwijs vinden we het belangrijk dat de medewerkers zijn opgeleid om niet alleen de lesstof over te dragen, maar ook om met kinderen om te gaan. Op de sport laten we dit ineens los,” vertelt Nicolette Schipper -van Veldhoven, lector binnen het lectoraat Sportpedagogiek van Hogeschool Windesheim. 

Hoe maak je duidelijk wat je voelt, als je de emotie zelf niet begrijpt? Psychomotorische therapie (PMT) kan uitkomst bieden. Vanuit haar studie PMT kwam senior onderzoeker Tina Bellemans in aanraking met licht verstandelijk beperkten (LVB). Het ging haar aan het hart hoe zoveel mensen graag willen, maar niet weten hoe.

Calo-studenten die afgestudeerd zijn kregen 6 juli hun diploma.

We zijn heel trots op hen!

Dit jaar studeert de eerste lichting Associate Degree (Ad) Sport-studenten af. Deze nieuw 2-jarige opleiding op de Calo is de tussenstap tussen het MBO niveau 4 en een hbo bachelor. We spraken met afstuderend student Jelmar Bos en Bas over afgelopen twee jaar de AD-Sport.

“Eigenlijk is het raar geregeld met bewegingsonderwijs in Nederland: er geven veel docenten onbevoegd en zonder de juiste kennis bewegingsonderwijs. Leerlingen krijgen daardoor geen goed bewegingsonderwijs. Dat is vreemd: het is ondenkbaar dat we op gebied van rekenen maar wat zouden doen, maar in het bewegingsonderwijs gebeurt dat wel,” aldus Leon van der Veen, docent aan Hogeschool Windesheim op de Calo. 

Juni

Artikelen Juni

Alle artikelen geschreven in juni op een rij

Rick is vierdejaars Sportkundestudent en gaat naar Noorwegen toe. Hij is bezig met de laatste puntjes op de i voordat hij eind augustus naar Bodø vliegt. “Een jaar geleden bedacht ik dat ik graag naar het buitenland wilde: weg zijn en op mezelf wonen,” vertelt Rick. We volgen hem tijdens zijn reis. Vandaag spraken we hem over de voorbereidingen naar Noorwegen.

 

Maud helpt tijdens haar stage met het organiseren van de Bijzondere Eredivisie, een initiatief dat in 2019 tot stand komt vanuit de stichting Het Gehandicapte Kind, Players United, de VriendenLoterij en de Calo. We spreken met Maud, stagebegeleider Guy Steenweg en projectmanager Menno Peters binnen Players United over deze bijzondere stage.

Eén juni is de Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend door Stichting Amigoal en de Calo. Dit betekent dat we met elkaar samen gaan werken op gebied van bewegen en gezondheid.