Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Jeugdsport Innovatiecentrum

  Home(opent in nieuw tabblad) / Jeugdsport Innovatiecentrum

  Wat is het Jeugdsport Innovatiecentrum?

  Met de oprichting van het Jeugdsport Innovatiecentrum  (JIC) stimuleren we een positieve sportbeleving en vergroten daarmee de kans op een leven lang bewegen. Dat begint vanaf de jeugd. Om dit doel te kunnen bereiken geven we de jeugdsport een boost door trainers, coaches en docenten te ondersteunen in het realiseren van een pedagogisch sportklimaat. Het JIC houdt zich bezig met vraagstukken vanuit de sportwereld. De focus ligt met name op het ontwerpen van nieuw sportaanbod voor de jeugd. De drie pijlers van dit innovatiecentrum zijn:

  1. Praktijkgericht onderzoek (via lectoraten)
  2. Ontwerpsessies (via ontwerpfabriek bijeenkomsten)
  3. Professionalisering (via scholing, evenementen en bijeenkomsten)

  Redactieraad

  Het centrale aanspreekpunt is de redactieraad. Zij beslissen wat er gedaan wordt met de vraagstukken die ze binnenkrijgen. Daarbij krijgen ze hulp van de verschillende lectoraten, docenten en studenten binnen de Calo. Het JIC houdt zich, in tegenstelling tot de lectoraten die alleen praktijkgericht onderzoek doen, ook bezig met het creëren van nieuw sportaanbod. 

  Van links naar rechts:
  Wytse Walinga – hoofd jeugdsport innovatie
  Hanneke Weerd – hoofd ondersteuning Jeugdsport Innovatiecentrum
  Jeroen Koekoek - hoofd onderzoek
  Arnoud Bostelaar – hoofd professionalisering
  Bas Schutte – sportinnovator Jeugdsport Innovatiecentrum

  Jeugdsport van de toekomst

  Met trots presenteren we u Jeugdsport van de toekomst, een magazine van het Jeugdsport Innovatiecentrum. Met dit magazine markeren we een feestelijke en officiële start van het centrum, een gezamenlijk initiatief van de lectoraten Bewegen, School & Sport en Sportpedagogiek en de beweegopleidingen.

  Bekijk het magazine hier (pdf).

  Vindplaatsen in aanbod van professionalisering

  Tweejaarlijks kennisevent voor professionals in onderwijs, zorg en sport. Een dag vol lezingen en workshops rondom het thema (onbegrepen) gedrag en groepsdynamica. De eerstvolgende dag is op 11 januari 2023, schrijf je snel in via:  www.dagvolgedrag.nl(opent in nieuw tabblad)

  Tweejaarlijks kennisevent voor professionals in en rondom de jeugdsport. Een dag vol lezingen
  en workshops rondom de kennisthema’s van het Jeugdsport centrum
  Jeugdsportsymposium - 7 juni 2017 @Calo Hogeschool Windesheim(opent in nieuw tabblad)

  In de leergang staat de ontwikkelvraag van een sportorganisatie centraal staat. Vanuit de nieuwste theoretische inzichten wordt een praktische vertaalslag gemaakt voor een innovatie voor de jeugdsport. De leergang bestaat uit een mix van masterclasses, werkcolleges en intervisiebijeenkomsten.

  In de cursus counseling in de jeugdsport ontwikkelt de deelnemer een werkwijze om trainers en coaches in de jeugdsport te begeleiden rondom pedagogische en didactische vaardigheden.

  In de webinar krijgen de deelnemers inzicht in de (theoretische) overwegingen die zijn gemaakt in het innoveren van een leerrijke omgeving voor de voetbalopleiding van PEC Zwolle.

  In deze interactieve leermethode leren sportbegeleiders de pedagogische kwaliteit van de sportomgeving te toetsen met het pedagogisch sportkompas.

  Internationale samenwerking op het gebied van online kennismodules op het gebied van jeugdsport en coachonderwijs onder leiding van Leeds Beckett University en International Council for Coaching Excellence.

  Sportinnovator

  Het Jeugdsport Innovatiecentrum is Certified Partner van Sportinnovator. Sportinnovator is hét sportinnovatienetwerk van Nederland en heeft als doel het rendement van innovatie in de sport te vergroten en tevens bij te dragen aan een vitalere samenleving. In een landelijk netwerk van circa 20 Sportinnovator-centra werken sportorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan baanbrekende innovaties die leiden tot meer sportdeelname, die (top)sportprestaties verhogen en die aanzetten tot een actieve leefstijl van de bevolking. Ook het data-analyseplatform Sport Data Valley draagt bij aan deze doelstelling. Sportinnovator is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt ondersteund door ZonMw.

  Wil jij meer te weten komen over de innovatiecentra van Sportinnovator? Kijk dan op de website van Sportinnovator(opent in nieuw tabblad).

  E-mail

  Wil jij meer weten over het Jeugdsport Innovatiecentrum? Neem dan contact op via jeugdsportcentrum@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

  LinkedIn

  Wil jij als eerste op de hoogte zijn van het nieuws rondom het Jeugdsport Innovatiecentrum? Volg dan de LinkedIn-pagina van het Jeugdsport Innovatiecentrum(opent in nieuw tabblad)