Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Jeugdsport Innovatiecentrum

Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Jeugdsport Innovatiecentrum
Wat is het Jeugdsport Innovatiecentrum

Wat is het Jeugdsport Innovatiecentrum?

De focus binnen het Jeugdsport Innovatiecentrum (JIC) ligt op de jeugdsport. We willen een fijne sportbeleving stimuleren en zo de kans op een leven lang bewegen vergroten. Een leven lang bewegen begint vanaf de jeugd: als de basis daar goed is, zijn mensen gemotiveerder om te blijven bewegen.

We geven de jeugdsport een boost door trainers, coaches en docenten te ondersteunen in het realiseren van een pedagogisch sportklimaat, oftewel een veilige en prettige sportomgeving. Daarnaast houden we nauwe banden met onderzoekers uit de sportwereld, kijken we naar naar sportinnovatie en creëren we nieuw sportaanbod.

Wie zijn wij?

Het centrale aanspreekpunt van het JIC is de redactieraad. Contact verloopt via hen en de redactieraad kijkt naar mogelijkheden wanneer ze vraagstukken ontvangen. Daarbij krijgen ze hulp van de verschillende lectoraten, docenten en studenten binnen Windesheim.

Hoofd Innovatie

Programma Manager

Binnen het Jeugdsport Innovatiecentrum richt ik me als programma Manager op de verbinding van externe vragen aan de interne visie op jeugdsport. Vervolgens bied ik sturing op het proces dat daarmee gepaard gaat.
Het is mijn passie waardoor ik sinds 1990 op meerdere fronten en niveaus betrokken ben bij én invloed heb uitgeoefend op de ontwikkelingen op het gebied van bewegen, sport en spel. Zo heb ik als betrokken buurtbewoner een stichting opgericht en als voorzitter binnen Nijha heb ik meegewerkt aan diverse projecten waaronder samen met buurtbewoners o.a. een ‘sport en speelstraat’ gerealiseerd en een vernieuwde opzet van de landelijke basisinventarislijst bewegingsonderwijs PO/VO/MBO met ruimte voor innovatie en kwalitatief beter en hedendaags bewegingsonderwijs.

Ik ben altijd nieuwsgierig naar nieuwe energie, heb je daar een idee of vraag over? Voel je uitgenodigd en kom maar door: bewegen is te mooi om alleen aan het JIC over te laten😊 
 

Penningmeester

Hoofd concept en design.

Wytse is onderzoeker, en creatief innovator voor het jeugdsport innovatiecentrum. Wytse is conceptueel adviseur voor projecten in het JIC zodat deze aansluiten bij moderne inzichten over betrokken samen leren bewegen. Als verbinder tussen onderzoek en praktijk is hij betrokken bij zowel het (game) design als onderzoek naar innovatieve methodes. Wytse is gespecialiseerd in (spel)sport didaktiek en algemene didaktiek voor bewegen en sport. Hij schreef meerdere vakgerichte en wetenschappelijke publicaties op dat gebied. 

Associate Lector binnen lectoraat Bewegen, School & Sport en actief onderzoeker

Mede-Innovators

Onderzoekster en docente Spel

Onderzoekster

Sportinnovator Jeugdsport Innovatiecentrum

Samenwerken

Samenwerken

Om de jeugdsport een boost te geven, hebben we expertise nodig uit. Daarom doen we praktijkgericht onderzoek met lectoraten, wisselen we ervaringen uit met partners in de praktijk en ontwerpen we samen met studenten en docenten nieuw sportaanbod. Door al deze verschillende samenwerkingen, houden we elkaar scherp en komen we tot de mooiste resultaten. 

Zie jij hier kansen om samen te werken? Neem contact met ons op zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Samenwerkingsprocedure

Stap 1

Voor een langere samenwerking, vragen we je vooraf een vragenlijst in te vullen. Hierin gaan we in op de verwachtingen en de doelen van de samenwerking.

Stap 2

In de redactieraad bespreken we de aanvraag. Vervolgens nemen we contact met je op.

Stap 3

Is het een gesubsidieerd project? Dan moeten we een aanvraag doen binnen Sportinnovator. Hiervoor dient het aanvraagformulier te worden ingevuld.

Is het een ongesubsidieerd project? We nemen de vervolgstappen met je door.

Nieuws

Wat speelt er binnen het Jeugdsport Innovatiecentrum?

Teaser image

Spelen zonder opdracht

Teaser image

Jeugdvolleybal ontwikkeling

Teaser image

Van Kangoeroes naar F-jes: Spelenderwijs doorgroeien

Teaser image

Ouders krijgen les: kinderen mogen spelen

Teaser image

Gregory Sedoc bij het Jeugdsport Innovatiecentrum

Teaser image

Richting aan de jeugdsport met het jeugdsportkompas

Jeugdsport van de toekomst

Jeugdsport van de toekomst

Met trots presenteren we u Jeugdsport van de toekomst, een magazine van het Jeugdsport Innovatiecentrum. Met dit magazine markeren we een feestelijke en officiële start van het centrum, een gezamenlijk initiatief van de lectoraten Bewegen, School & Sport en Sportpedagogiek en de beweegopleidingen.

Bekijk het magazine hier (pdf).

Vindplaatsen in aanbod

Vindplaatsen in aanbod van professionalisering

Tweejaarlijks kennisevent voor professionals in onderwijs, zorg en sport. Een dag vol lezingen en workshops rondom het thema (onbegrepen) gedrag en groepsdynamica. De eerstvolgende dag vind plaats in 2025. Meer informatie over deze editie volgt.

Tweejaarlijks kennisevent voor professionals in en rondom de jeugdsport. Een dag vol lezingen en workshops rondom de kennisthema’s van het Jeugdsport centrum.

In de leergang staat de ontwikkelvraag van een sportorganisatie centraal staat. Vanuit de nieuwste theoretische inzichten wordt een praktische vertaalslag gemaakt voor een innovatie voor de jeugdsport. De leergang bestaat uit een mix van masterclasses, werkcolleges en intervisiebijeenkomsten.

In de cursus counseling in de jeugdsport ontwikkelt de deelnemer een werkwijze om trainers en coaches in de jeugdsport te begeleiden rondom pedagogische en didactische vaardigheden.

Hoe ga je van een vrolijke kleuter naar een korfballer? Dat betekent een verandering van spel naar sportoefeningen. We hebben met Sportpunt Houten gekeken hoe we de oefeningen zo konden maken dat ze passen bij de leeftijd, de kinderen trainen en daarnaast het spelplezier blijft.

In de webinar krijgen de deelnemers inzicht in de (theoretische) overwegingen die zijn gemaakt in het innoveren van een leerrijke omgeving voor de voetbalopleiding van PEC Zwolle.

In deze interactieve leermethode leren sportbegeleiders de pedagogische kwaliteit van de sportomgeving te toetsen met het pedagogisch sportkompas.

Internationale samenwerking op het gebied van online kennismodules op het gebied van jeugdsport en coachonderwijs onder leiding van Leeds Beckett University en International Council for Coaching Excellence.

Sportinnovator

Sportinnovator

Het Jeugdsport Innovatiecentrum is Certified Partner van Sportinnovator. Sportinnovator is hét sportinnovatienetwerk van Nederland en heeft als doel het rendement van innovatie in de sport te vergroten en tevens bij te dragen aan een vitalere samenleving. In een landelijk netwerk van circa 20 Sportinnovator-centra werken sportorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan baanbrekende innovaties die leiden tot meer sportdeelname, die (top)sportprestaties verhogen en die aanzetten tot een actieve leefstijl van de bevolking. Ook het data-analyseplatform Sport Data Valley draagt bij aan deze doelstelling. Sportinnovator is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt ondersteund door ZonMw.

Wil jij meer te weten komen over de innovatiecentra van Sportinnovator? Kijk dan op de website van Sportinnovator(opent in nieuw tabblad).

Contact

E-mail

Wil jij meer weten over het Jeugdsport Innovatiecentrum? Neem dan contact op via jeugdsportcentrum@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

LinkedIn

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van het nieuws rondom het Jeugdsport Innovatiecentrum? Volg dan de LinkedIn-pagina van het Jeugdsport Innovatiecentrum(opent in nieuw tabblad)