Constructieve journalistiek - Constructive journalism

Openbare communicatie rond energietransitie

Onderzoek binnen het speerpunt Normatieve professionaliteit: wat is de mogelijke rol van nieuwsmedia en van publiekscommunicatie in het maatschappelijke proces van energietransitie? Zijn er overlappingen en spanningsvelden tussen beide disciplines?

De samenleving staat op dit moment voor een aantal ingrijpende duurzaamheidstransities. Voorbeelden hiervan zijn de transitie naar duurzame energie, de transitie naar een circulaire economie en bijvoorbeeld klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. Grote ingewikkelde maatschappelijke thema’s die moeilijk zijn op te lossen op het globale niveau, maar transities waar op lokaal niveau wel al hard aan wordt gewerkt. In dit project leggen we specifiek de focus op de gemeentelijke transitieagenda van Zwolle en proberen we inwoners te activeren binnen transities. 

Transities zijn groots en meeslepend en vragen een holistische aanpak. De transities die op dit moment voorstaan vragen bijdragen van iedereen de vraag is of het mogelijk is hiervoor bottom-up  communicatie- strategieën aan te dragen. In dit onderzoeksproject willen we communicatieve interventies ontwikkelen om mensen te activeren in transitievraagstukken. Dit moet onder andere resulteren in een toolbox voor beleidsprofessionals en NGO’s om inwoners te activeren en hun potentie  in te zetten voor transitieprocessen. 

Onderzoek in een Living Lab

Het onderzoek vindt plaats in een Living Lab. Een Living Lab is een open-innovatie-ecosysteem waarin onderzoekers samen met stakeholders (inwoners, NGO’s, overheden, bedrijven) interventies ontwikkelen, testen en in gebruik nemen. Het publiek-private samenwerkingsverband vindt plaats in een werkelijk bestaande context, bijvoorbeeld een wijk of een straat. Naast de onderzoekers van Windesheim (Igor ter Halle, Pascal de Vries, Liesbeth Hermans en met name studenten van opleiding communicatie) zijn bij het project de Alliantie nieuwe energie, Gemeente Zwolle en Climate Campus betrokken.

Onderzoeksteam

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Igor ter Halle, Pascal de Vries en Liesbeth Hermans.