Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

  • Rapport
  • 5 juli 2022
  • Waardenvolle Journalistiek
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoekspublicaties(opent in nieuw tabblad) / Talkshows en ander ongemak : de televisieberichtgeving over de

Talkshows en ander ongemak : de televisieberichtgeving over de verkiezingen van 2021

Samenvatting

De televisie is nog steeds een belangrijke drager en aanjager van het publieke debat, in het bijzonder in de aanloop naar de verkiezingen. Gedurende de laatste drie weken van de verkiezingscampagne van 2021 werd een inhoudsanalyse uitgevoerd naar alle gesprekken en berichten over de verkiezingen op de Nederlandse televisie. De vragen waarop in dit onderzoek een antwoord werd gezocht, waren: - Hoe inhoudelijk was het publieke debat, zoals dit op de televisie werd vormgegeven? - Over welke thema’s ging het (en over welke niet) en wie deden er (al dan niet) aan het debat mee? - Wat was de bijdrage van verschillende programmasoorten van de publieke en de commerciële omroep? In overeenstemming met eerder onderzoek, laten de resultaten zien dat nog niet de helft van de zendtijd wordt besteed aan inhoudelijke thema’s. Wanneer het wel over inhoudelijke thema’s ging, dan bleven voor de burger belangrijke thema’s als zorg, wonen en landbouw vaak buiten beeld, mede doordat corona het gesprek overheerste. Coalitiepartijen kregen veruit de meeste aandacht (48%). Kleine en nieuwe partijen kwamen nauwelijks aan bod. Verder blijkt uit het onderzoek onder andere dat de commerciële omroep RTL, in aanvulling op de publieke omroep, een aanzienlijke bijdrage levert aan het publieke debat op televisie tijdens deze campagne.

Gebruiksrecht:

Naamsvermelding

Auteurs van deze publicatie:

  • Niek Hietbrink
  • Liesbeth Hermans