Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Constructieve journalistiek in de regionale praktijk

Constructieve journalistiek in de regionale praktijk

  •   Waardenvolle Journalistiek
  •   1 januari 2023 - 31 december 2024

Steeds meer nieuwsorganisaties omarmen een publiekgerichte, constructieve benadering. We onderzoeken in hoeverre lokale en regionale nieuwsmedia ook daadwerkelijk constructieve kenmerken verwerken in hun berichtgeving. 

  • Lectoraat: Waardenvolle Journalistiek
  • Betrokken onderzoekers: Rolien Duiven, Tineke Prins, Niek Hietbrink
  • Betrokken partners: Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Wordt regionale journalistiek constructiever?

Veel onderzoek naar constructieve journalistiek richt zich op de effecten van een constructieve benadering op het publiek. Er is nog niet zoveel bekend over de mate waarin nieuwsorganisaties, en zeker lokale en regionale nieuwsmedia, constructieve elementen verwerken in hun berichtgeving. 

Het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen van 2018: de burger als buitenstaander

In samenwerking met het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek bestudeerden we de berichtgeving over de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in regionale en lokale media in drie gemeenten. De inhoudsanalyse liet zien dat er weinig aandacht was voor het perspectief van de burger. Er was een mismatch tussen onderwerpen die kiezers belangrijk vonden en de onderwerpen die in het verkiezingsnieuws aan bod kwamen. Daarnaast bleek de diversiteit in brongebruik beperkt: politici en bestuurders waren sterk oververtegenwoordigd ten opzichte van burgers en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld. Kortom: de berichtgeving over de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bleek nog niet zo constructief. Lokale en regionale media lieten hiermee kansen liggen in het stimuleren van maatschappelijke en politieke participatie.

Een constructieve verschuiving in regionale dagbladjournalistiek?

Op dit moment onderzoeken we of er in de afgelopen 20 jaar (2002-2022) een verandering is waar te nemen in de toepassing van constructieve elementen in de berichtgeving van drie regionale dagbladen: Tubantia, de Stentor en Dagblad van het Noorden. Zien we de journalistiek van deze kranten in de loop der jaren constructiever worden? 

Publicaties

Hietbrink, N., Hermans, L. en Kik, Q. (2019). De burger als buitenstaander? Inclusiviteit in nieuwsselectie en brongebruik tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, Vol 47 (3/4), p196-216.

Meer weten? 

Neem contact op met onderzoekers Rolien Duiven(opent in nieuw tabblad), Tineke Prins(opent in nieuw tabblad) of Niek Hietbrink(opent in nieuw tabblad)
E-mail: r.duiven@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) ffj.prins@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of n.hietbrink@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)