Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / De effecten van constructief nieuws op jongeren

De effecten van constructief nieuws op jongeren

  •   Waardenvolle Journalistiek
  •   1 januari 2023 - 31 december 2024

Nieuws met aandacht voor oplossingen, ruimte voor nuance en diversiteit aan perspectieven lijkt aan te sluiten bij de behoeften van de jongere generatie. We onderzoeken we hoe jongeren reageren op zo'n constructieve benadering. 

Naar een strategie voor het bereiken van jongeren

In focusgroepen gaan we met jongeren in gesprek. Ook doen we experimenten waarbij jongeren verschillende versies van een nieuwsbericht te zien krijgen. Zo onderzoeken we de invloed van verschillende versies op onder andere gevoelens, informatieverwerking, relevantie en betrouwbaarheid. Daarmee laten we zien hoe journalistieke keuzes, die bepalend zijn voor de inhoud van het nieuws, door jongeren worden ervaren. Deze inzichten kunnen nieuwsorganisaties helpen een strategie te ontwikkelen voor het bereiken en aanspreken van jongeren. 

3 effecten van constructief nieuws op jongeren

  • Effect 1: meer positieve gevoelens, hoop en inspiratie. Onze studies laten zien dat een constructieve benadering in nieuws leidt tot minder negatieve gevoelens en meer positieve gevoelens dan een probleemgerichte benadering. Ook blijkt dat een constructieve benadering in nieuws als inspirerend en hoopvol wordt ervaren. Dit zijn belangrijke inzichten: vanuit de positieve psychologie weten we dat het ervaren van positieve gevoelens een gunstig effect heeft op het algemene welbevinden van mensen en op de manier waarop ze naar de wereld kijken. Het maakt ook dat mensen ontvankelijker zijn voor het opnemen van informatie. 
  • Effect 2: mensen voelen zich beter geïnformeerd. Eerste resultaten laten zien dat mensen zich na het zien van constructief nieuwsbericht, beter geïnformeerd voelen dan na het zien van een probleemgericht item. Meer en longitudinaal onderzoek is nodig om beter grip te krijgen op het proces van informatieverwerking. We willen graag weten hoe het gevoel van geïnformeerd zijn zich verhoudt tot het daadwerkelijk onthouden van informatie.
  • Effect 3: nog steeds een goed bewustzijn van het probleem. Sommige critici zijn bang dat constructief nieuws maatschappelijke problemen kleiner doet lijken dan ze zijn. Onze studies laten tot nu toe zien dat het hanteren van een constructieve benadering geen effect heeft op ‘problem awareness’. Of het nu gaat om de huizenmarkt, plasticvervuiling of de zeespiegelstijging - mensen die een constructief item over deze onderwerpen zien, blijken zich nog steeds bewust van de problemen die worden geschetst. Belangrijk is vooral dat ze zich minder machteloos voelen na het zien van een constructief bericht en het gevoel hebben meer met de problematiek te kunnen doen.

Publicaties 

Meer weten? 

Neem contact op met: onderzoeker Nadia Swijtink(opent in nieuw tabblad) of lector Liesbeth Hermans
E-mail: nm.swijtink@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of eahm.hermans@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)