Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Nieuwsvoorkeuren en nieuwsbehoeften van jongeren

Nieuwsvoorkeuren en nieuwsbehoeften van jongeren

  •   Waardenvolle Journalistiek
  •   1 januari 2023 - 31 december 2024

Hoe zien de nieuwsinteresse, het nieuwsmediagebruik, de nieuwsbeleving en de nieuwsvoorkeuren van de opgroeiende generatie eruit?

Monitor Jongeren en Nieuws

Sinds 2009 publiceren we elke vijf jaar de Monitor Jongeren en Nieuws. Dit is een groot onderzoek naar de nieuwsinteresse, het nieuwsmediagebruik, de nieuwsbeleving en de nieuwsvoorkeuren van de opgroeiende generatie. We richten ons op jongeren tussen de 15 en 24 jaar. Per editie doet een representatieve groep van zo’n 1500 jongeren mee aan het onderzoek. We maken in het onderzoek ook een vergelijking met oudere doelgroepen (25+) en een vergelijking over de tijd.

Zijn het de jongeren of is het ’t nieuws?

De laatste Monitor Jongeren en Nieuws nuanceert de zorgen om de afhakende jongere. Het is niet zo dat jongeren niet geïnteresseerd zijn in wat er in de wereld gebeurt. De oorzaak voor het afhaken van jongeren heeft eerder te maken met de manier waarop nieuwsorganisaties vorm en inhoud geven aan het nieuws. Dit betekent dat er manieren zijn om de zogenaamde kloof tussen nieuwsorganisaties en jongere generaties te overbruggen.

De laatste Monitor Jongeren en Nieuws samengevat:

  • Nieuwsinteresse: Gemiddeld hebben jongeren een behoorlijk grote belangstelling voor nieuws: bijna 75% geeft zijn of haar interesse in nieuws een 6 of hoger. Jongeren willen op de hoogte blijven en kennis opdoen over een breed scala aan onderwerpen.
  • Nieuwsmijden: 1 op de 6 jongeren mijdt het nieuws regelmatig bewust. Meer dan de helft van deze nieuwsmijders doet dit, omdat ze het nieuws te negatief vindt en omdat het nieuws gevoelens van onmacht en somberheid veroorzaakt of versterkt. Ook vinden de nieuwsmijders in het onderzoek het nieuws vaak niet interessant of relevant voor hun eigen leven. 
  • Context en onderzoek graag! Jongeren vinden dat de journalistiek zich vooral zou moeten richten op het dieper gravende werk. Het gaat dan om het bieden van context en het belichten van meerdere kanten van actuele onderwerpen, om ingewikkelde vraagstukken begrijpelijk te maken. Ook belangrijk is het controleren van wat er gebeurt door het doen van onderzoek. De klassiek journalistieke rol van snelle nieuwsverspreider vinden jongeren niet zo belangrijk. 
  • Minder negativiteit en meer variatie! Jongeren willen graag dat het nieuws minder negatief is: journalistiek zou meer aandacht moeten besteden aan de oplossingen voor maatschappelijke problemen. Ook willen jongeren meer variatie zien in het nieuws. Nu gaat het volgens hen te veel over hetzelfde en is er te weinig variatie aan perspectieven. 

De volgende editie van de Monitor Jongeren en Nieuws is op dit moment in de maak. De komende maanden brengen we nieuwe inzichten over nieuwsvoorkeuren en nieuwsbehoeften van jongeren.

Publicaties

Meer weten? 

Neem contact op met onderzoeker Rolien Duiven(opent in nieuw tabblad)

E-mail:  r.duiven@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)