Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Een constructieve benadering & de effecten op het publiek

Een constructieve benadering & de effecten op het publiek

  •   Waardenvolle Journalistiek
  •   1 januari 2023 - 31 december 2024

Nieuws met aandacht voor oplossingen, ruimte voor nuance en diversiteit aan perspectieven lijkt aan te sluiten bij veranderende behoeften in de samenleving. We doen onderzoek naar de effecten van een constructieve benadering in journalistiek op diverse publieksgroepen.

De positieve effecten van een constructieve benadering

We doen uitgebreid onderzoek naar de effecten van een constructieve aanpak op verschillende publieksgroepen. Uit onze studies blijkt een reeks aan positieve effecten: mensen ervaren meer positieve gevoelens dan bij een probleemgerichte benadering en ze ervaren constructieve berichten als hoopvol en inspirerend. Ook lijkt het erop dat mensen zich beter geïnformeerd voelen na het zien van een constructief bericht. Wel is meer en longitudinaal onderzoek nodig om het proces van informatieverwerking nog beter te begrijpen. Op dit moment doen we, samen met de University of Adelaide en de University of Zagreb, onderzoek naar berichtgeving over de stijgende zeespiegel. Binnenkort publiceren we de resultaten van dit project.
Wil je alvast meer weten over ons onderzoek naar de effecten van constructief nieuws op jongeren? Check het hier.

Een constructieve aanpak om te depolariseren?

Er bestaan grote zorgen om polarisatie van het maatschappelijk debat, voornamelijk in de (sociale) media. Bestaand onderzoek richt zich vooral op de Verenigde Staten en op Twitter (X). Daarnaast is er weinig aandacht voor strategieën om te depolariseren. We vermoeden dat elementen van constructieve journalistiek hierin een rol kunnen spelen.

Onderzoeker Enno Wigger ontving onlangs een beurs voor promotieonderzoek naar depolarisatiestrategieën. De komende jaren brengt Enno eerst in kaart wat de mate en aard van polarisatie is in traditionele media en op verschillende sociale mediaplatformen. Vervolgens zal hij ook mogelijke depolarisatiestrategieën voor journalisten en platformen onderzoeken en toetsen hoe effectief deze zijn. 

Publicaties

Meer weten? 

Neem contact op met: lector Liesbeth Hermans of onderzoekers Nadia Swijtink(opent in nieuw tabblad) en Enno Wigger(opent in nieuw tabblad)
E-mail: eahm.hermans@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) nm.swijtink@windesheim.nl (opent in nieuw tabblad)of efj.wigger@windesheim.nl (opent in nieuw tabblad)