Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / IMPACT! De maatschappelijke waarde van journalistiek

IMPACT! De maatschappelijke waarde van journalistiek

  •   Waardenvolle Journalistiek
  •   1 januari 2023 - 31 juli 2023

'Impact' is een buzzword in de journalistiek. In opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek onderzochten wij hoe op de redactie van streekomroep 1Twente wordt gedacht over de term en hoe 1Twente probeert de impact van haar werk aan te tonen. 

Impact: meer dan clicks en bereikcijfers?

De term ‘impact’ zingt rond in de journalistieke sector. Zeker als het gaat over de verantwoording van het belang van (lokale en regionale) journalistiek. Een eenduidige definitie van de term ontbreekt echter. Evenmin is duidelijk hoe je de ‘impact’ van journalistiek nu precies kunt vaststellen. Bij gebrek aan beter, wordt ‘impact’ gedefinieerd in termen van bereikcijfers of clicks. Uit de literatuur en ook uit gesprekken met de journalistieke praktijk blijkt echter dat dit een zeer beperkte invulling van het begrip is. Hoe dan wel precies het belang van journalistiek aan te tonen – voor onder anderen burgers, de gemeenschap, politiek en instituties -, blijft een vraag.

Publicaties 

  • Hermans, L., Hietbrink, N. & Prins, T. (2023) Impact, een veelvormig begrip. Verkennend onderzoek naar de betekenis van impact bij de nieuwsorganisatie 1Twente. Hogeschool Windesheim: Zwolle.

Meer weten? 

Neem contact op met lector Liesbeth Hermans
E-mail: eahm.hermans@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)