Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Erasmus CARe

  •   GGZ en Samenleving
  •   9 januari 2024 - 9 januari 2025

Het doel van dit project is het opleiden van GGZ professionals in heel Europa (evenals Centraal-Azië) in herstelgericht werken. 

  • Lectoraat: GGZ en Samenleving
  • Betrokken onderzoekers: Dr.Rosalie Metze, associate lector GGZ & Samenleving
  • Partners: Tsjechische Centre for Mental Health Development (CMHCD), Estse Psychosocial Rehabilitation Association (EPRA), Tartu University, Hogeschool Utrecht.
  • Subsidieverstrekker: Erasmus+

Achtergrond

Het vakgebied van training en educatie in herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg is relatief nieuw. In heel Europa zijn er grote verschillen wat betreft de kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg, zowel in klinische als gemeenschapssettings. De Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2021) streven ernaar deze kwaliteit te verbeteren door het bevorderen van persoonsgerichte en op mensenrechten gebaseerde zorg.

Dit project beoogt bij te dragen aan deze ambitie. Om dit te bereiken, zetten we de samenwerking binnen het CARe Netwerk voort. Dit is een netwerk dat in 2011 is opgericht om herstel van geestelijke gezondheid en sociale inclusie te bevorderen. Het CARe Netwerk bestaat uit individuen en organisaties zoals universiteiten, onderwijscentra, beroepsverenigingen, belangenorganisaties en dienstverleners. Op dit moment nemen mensen en organisaties uit 15 Europese en Centraal-Aziatische landen deel. Deelnemers zijn zeer toegewijd om kennis te delen en hun expertise te gebruiken om onderwijsprogramma's te ontwikkelen. 

Doel

Het doel van dit project is het opleiden van professionals in de geestelijke gezondheidszorg in heel Europa (evenals Centraal-Azië) in de principes en methoden van persoonsgerichte en op mensenrechten gebaseerde herstelgerichte zorg/ psychosociale rehabilitatie. 

Werkwijze

Dit willen we bereiken door een educatief programma te ontwikkelen. We stellen hiervoor een kernteam samen met experts van alle partnerorganisaties. De twee deelnemende Hogescholen leveren inhoudelijke kennis en educatieve expertise. De Estse Vereniging voor Psychosociale Rehabilitatie (EPRA) en het CMHCD bieden expertise op het gebied van inhoud en training. Voor elke module wordt een werkgroep opgericht. 

Opbrengsten

  1. Een trainingsmodule die basiskennis over herstel en herstelgerichte zorg introduceert. Dit omvat informatie over persoonlijke herstelprocessen, herstelfactoren, ervaringskennis en beginselen van herstelgerichte zorg.
  2. Een trainingsmodule die professionals opleidt in basiscompetenties om herstelgerichte ondersteuning te bieden.
  3. Een trainingsmodule voor managers. Deze module richt zich op de rol van managers bij de implementatie van herstelgericht werken.
  4. Een train-de-trainer programma voor docenten. Deze module ondersteunt docenten om trainers te worden in modules 1, 2 en 3.

Meer weten? 

Neem contact op met Dr.Rosalie Metze, associate lector GGZ & Samenlevingr.n.metze@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)