Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Dr. Rosalie Metze, associate lector

  • Lectoraat GGZ en Samenleving
Banner image

Associate lector Rosalie Metze heeft een achtergrond in het sociaal werk en de sociologie. In haar carrière heeft ze zich veel beziggehouden met onderzoek naar onderlinge zorgzaamheid, zelfregie, zelfbeheer, outreachend werken, en het belang van sociale netwerken en alle informele partijen. Rosalie heeft veel ervaring met participatief actieonderzoek in het Sociaal Domein.

Volg Rosalie op LinkedIn(opent in nieuw tabblad)

Onderzoeksfocus

Rosalie richt zich binnen het lectoraat vooral op de plek die mensen met psychiatrische problemen in kunnen, willen en mogen innemen in de samenleving. Destigmatisering, sociale inclusie en ervaringskennis en -deskundigheid zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Ook met thema’s als dagbesteding, werk, talentontwikkeling en zingeving houdt zij zich bezig. 

Opleiding

Ze begon met een studie Sociaal Pedagogische hulpverlening, en kon meteen daarna bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) de functie van HOIO (Hogeschool Onderzoeker in Opleiding) bekleden. Vanuit deze functie volgde ze een master sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, waarbij ze de kennis uit haar opleiding meteen kon toepassen op haar werk als onderzoeker.

Onderzoekservaring

Na het behalen van haar master bleef ze in dienst bij de HvA, bij het lectoraat Outreachend Werken en Innoveren, achtereenvolgens als junior onderzoeker, promovenda en senior onderzoeker. In 2016 promoveerde ze aan de Vrije Universiteit op een onderzoek naar de inzet van de Eigen Kracht-conferentie bij ouderen. Ook na haar promotie is ze in dienst gebleven bij de HvA, bij hetzelfde lectoraat dat inmiddels omgedoopt was tot Stedelijk Sociaal Weren. Haar onderzoek richtte zich op verschillende thema’s, zoals gentrificatie, ambulantisering, informele ondersteuning en de samenwerking tussen formele en informele partijen.

Lees meer over het lectoraat GGZ en Samenleving