Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Leertraject Naasten

 •   GGZ en Samenleving
 •   1 januari 2023 - 1 december 2024

In dit leertraject verken je als naaste je eigen verhaal, en manieren waarop je met behulp van je eigen verhaal steun kan bieden aan andere naasten.

Doel

Dit leertraject is bedoeld voor naastbetrokkenen van wie een naaste langdurige ondersteuning / hulpverlening / zorg ontvangt van een instelling of instantie. In de langdurige zorg is de samenwerking tussen cliënten / patiënten, naasten en professionals vaak ook langdurig. Daarbij had je als naaste ook daarvoor al te maken met je naaste die psychische en/of fysieke beperkingen ondervindt, en kom je hierin zelf ook allerlei emoties, belemmeringen, frustraties etc. tegen.

In dit leertraject verken je als naaste je eigen verhaal en manieren waarop je met behulp van je eigen verhaal steun kan bieden aan andere naasten. Het aanbod is ook gericht op het onderzoeken of en hoe je deze ervaringen kan gebruiken. 

Opzet

Het leertraject bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3,5 uur op een fysieke locatie. De maximale groepsgrootte is 8 deelnemers. 

Indeling bijeenkomsten

 1. Kennismaking, introductie van het leertraject, een eerste blik op de generieke module naasten, introductie van herstel, verschil tussen ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, de rol van de familie ervaringsdeskundige en verschillende ‘soorten’ naastbetrokkenen.
 2. Herstelverhalen. 
 3. Herstelverhalen.
 4. Gastdocent: Transitie cirkel, rouw en levend verlies.
 5. Gastdocent: Samenwerking en (veranderende) rollen en Triadisch werken, omgaan met hulpverleners. Daarnaast is er tijd voor een tussenevaluatie.
 6. Gastdocenten: Herstel en herstelfasen van naasten, schuld, schaamte, stigma.
 7. Gastdocent: Juridische aspecten. Verder is er aandacht voor het thema steun en netwerk, (rollenspel) en grenzen stellen.
 8. Eindpresentatie met opbrengsten en evaluatie.
   

Opbrengsten

 • Je hebt begrip van je eigen verhaal en herstelproces als naaste;

 • Je kan je eigen verhaal helder en duidelijk overbrengen;
 • Je hebt kennis over belangrijke thema’s waar je als naastbetrokkene mee te maken krijgt;
 • Je hebt kennis over ondersteuningsmogelijkheden voor naasten;
 • Je hebt kennis van de generieke module naasten;
 • Je kan vanuit je eigen ervaring andere naasten helpen inzicht te krijgen in hun eigen (herstel)verhaal;
 • Je hebt zicht op manieren waarop je jouw ervaringen kan en wil inzetten, en op de stappen die hiervoor nodig zijn.
   

Meer weten? 

Neem contact op met Dr.Rosalie Metze, associate lector GGZ & Samenleving

Rosalie Metze
r.n.metze@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)