Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

  • Lezing
  • 12 juni 2019
  • GGZ en Samenleving
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoekspublicaties(opent in nieuw tabblad) / Integratie van ggz & samenleving? Pleidooi voor de verbijzondering

Integratie van ggz & samenleving? Pleidooi voor de verbijzondering van de tragiek van mensen met een psychiatrische aandoening

Samenvatting

Het lectoraat GGZ & Samenleving wil de dagelijkse, fragmentarische, geleefde ervaringen van hen die zelden gehoord worden, tot expressie brengen. Deze ervaringskennis bevindt zich ook onder professionals. Ook zij dragen ervaringen mee die meestal buiten beeld worden gehouden, omdat het niet professioneel zou zijn om hier wat mee te doen in je werk. Het lectoraat wil deze kennis integreren in het veld van zorg en welzijn en zich inzetten om wetenschappelijke kennis, professionele kennis en kunde en ervaringskennis en – deskundigheid als gelijkwaardige bronnen te gebruiken in onderzoek en onderwijs.

Auteurs van deze publicatie:

  • Alie Weerman