Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Erasmus+ project PEK

 •   GGZ en Samenleving
 •   1 december 2021 - 30 november 2024

Binnen dit partnerschap delen en ontwikkelen we benaderingen van gepersonaliseerd leren en inclusief onderwijs, met een specifieke focus op ervaringskennis.

 • Lectoraat: GGZ & Samenleving

 • Betrokken onderzoekers: Dr.Rosalie Metze, associate lector 

 • Partners: Hogeschool Utrecht en Hogeschool Windesheim (Nederland), University of Dundee (Schotland), UC Leuven en Karel de Grote Hogeschool (Belgie), Universitetet I Agder (Noorwegen), Universidad de Castilla-la Mancha (Spanje), Universita Cattolica del Sacro Cuora (Italie), Lunds Universitet (Zweden), the Open University (VK), Vilniaus Universitetas (Litouwen), Tartu Ulikool (Estland).

 • Subsidieverstrekker: Erasmus+
   

Achtergrond

Onderzoek toont aan dat gemiddeld elke derde student die een hbo opleiding volgt, dit niet afmaakt (Quinn, 2013; Vossensteyn et al., 2015). Belangrijke oorzaken: 1) een mismatch tussen de verwachtingen en voorkeuren van de student en het gestandaardiseerde karakter van de opleiding (Gupta el al, 2018); 2) studenten ervaren veel stress, vanwege de druk van de studie en de last van studieschulden.

Onze ambitie in dit project is om bij te dragen aan een systeem waarin alle studenten zich opgenomen voelen en succesvoller zijn in termen van studietevredenheid en afstuderen. We zijn ervan overtuigd dat om dit te bereiken een meer flexibele en gepersonaliseerde aanpak nodig is. 
Dit project richt zich op curricula voor sociaal werk en verpleegkunde. In de helpende beroepen krijgt het werken met ervaringskennis steeds meer aandacht. Ervaringskennis is een concept waarin de ervaringen van mensen met betrekking tot trauma, ziekte, handicap en het gebruik van professionele diensten worden gebruikt als een bron voor leren, herstel en empowerment. Over het algemeen hebben alle mensen verschillende persoonlijke ervaringen. Door van deze ervaringen te leren, kunnen studenten deze gebruiken in hun professionele werk. Dit past perfect bij een gepersonaliseerde aanpak. Op dit moment hebben curricula in heel Europa moeite om deze bron van kennis in het programma te integreren, omdat duidelijke kaders en instrumenten ontbreken. 

Doel

Het Erasmus+ project ‘Partnership Experiential Knowledge’ creëert een partnerschap tussen 12 hoger onderwijs instellingen in 10 verschillende landen, en hun lokale partners. Binnen dit partnerschap delen en ontwikkelen we benaderingen van gepersonaliseerd leren en inclusief onderwijs, met een specifieke focus op ervaringskennis. We richten ons hierbij op bachelor en master opleidingen op het gebied van sociaal werk en verpleegkunde.  

Werkwijze 

We creëren van een structuur voor samenwerking: digitale en fysieke bijeenkomsten, werkgroepen, onderwijs en training, communicatie en kennisbronnen. 
We gebruiken deze structuur voor het delen en ontwikkelen van kennis: het werken aan verschillende activiteiten die leiden tot de onderstaande uitkomsten en resultaten, door het houden van transnationale bijeenkomsten, het organiseren van multiplicatorevenementen, leer-, onderwijs- en trainingsevenementen en het samenwerken aan 7 werkpakketten. 
We bouwen een duurzaam netwerk op, dat kan worden voortgezet na afloop van het project.

Resultaten

In dit project ontwikkelen we een uitgebreide set basisprincipes, trainingsprogramma's, didactische methoden en een digitale opslagplaats met state-of-the-art hulpmiddelen. Deze projectresultaten kunnen gebruikt worden om de curricula te innoveren. 
Concreet leveren we de volgende resultaten op.

 • een sterk partnerschap tussen de 12 onderwijsinstelling, de 10 landen, en hun lokale partners;

 • een beschrijving van de kernprincipes voor het integreren van ervaringskennis in een context van gepersonaliseerd en inclusief onderwijs;
 • toegenomen vaardigheden bij studenten en docenten om ervaringskennis als bron van kennis in te zetten;
 • flexibele didactische en pedagogische methoden voor het inzetten van ervaringskennis binnen het onderwijs;
 • trainingsprogramma’s en toolkits voor studenten, docenten en ervaringsdeskundigen gericht op het inzetten van ervaringskennis binnen de bestaande curricula;
 • een open-access website als platform voor alle informatie en materialen die uit het project voorkomen.

Kijk op www.powerus.eu(opent in nieuw tabblad) voor de resultaten van dit project.

Meer weten? 

Neem contact op met Dr.Rosalie Metze, associate lector GGZ & Samenleving

Rosalie Metze
r.n.metze@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)