Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Arts-Based Research Atelier

  •   GGZ en Samenleving
  •   9 januari 2024 - 9 januari 2024

In het Arts-Based Research Atelier (ABRA) werken kunstenaars, onderzoeker en deelnemers van onze onderzoeksprojecten samen. Kunst fungeert binnen ABRA als taal én als kennisbron.

Arts-based werken en het Arts-Based Research Atelier (ABRA)

Het arts-based research lab maakt gebruik van creatieve, kunstzinnige werkwijzen. Het is een manier van werken die naadloos aansluit bij de onderzoeksprojecten van het lectoraat. De centrale opvatting bij deze manier van werken is dat moeilijk verwoordbare gevoelens, existentiële vragen of dilemma’s vaak minder goed in taal kunnen worden uitgedrukt. Arts-based methoden kunnen dan taal geven aan datgene wat niet goed in woorden kan worden uitgedrukt. 

Doel

Als team streeft het lectoraat ernaar om in alle projecten een plek in te ruimen voor het werken met artistieke methoden.

Werkwijze

Arts-based werken staat voor het inzetten van artistieke methoden, variërend van theater tot schilderen en van muziek maken tot fotografie. 
De meeste onderzoeksprojecten van het lectoraat hebben tot doel ervaringskennis te expliciteren. Het gaat hierbij vaak om ambivalente betekenissen, complexe begrippen en existentiële ervaringen die zijn omgeven met schaamte of stigma. Juist arts-based werken stelt in staat om uit te drukken wat moeilijk in woorden te vangen is. 
Arts-based methoden kunnen als onderdeel van een participatieve methode een breder palet aan kennis opleveren, maar vormen ook een kennisbron in zichzelf, die sociale verandering kan aanjagen. Het inzetten van creatieve methoden leidt vaak tot een andere reactie bij het publiek, die van belang is voor veranderingsprocessen of voor reflectie. 
In arts-based (kwalitatief) onderzoek wordt in verschillende onderzoeksfases gebruik gemaakt van artistieke werkwijzen. Dit gebeurt bij het verzamelen van gegevens, het analyseren van gegevens, het verwerken van gegevens, en bij het presenteren van resultaten. De projecten die het lectoraat GGZ & Samenleving uitvoert zijn vaak complex en gelaagd. 

Producten

  • Artikel: Taal geven aan wat je niet kunt zeggen(opent in nieuw tabblad) | Amsterdam University Press Journals Online (aup-online.com)
  • Fotogalerij
    • Voelsprieten: Als zorgprofessionals met ervaringsdeskundigheid beschrijven hoe zij werken en wat ze daarin anders doen dan collegas noemen ze vaak de term 'voelsprieten'. Als onderdeel van het RAAK onderzoek zijn zorgprofessionals de voelsprieten gaan tekenen. Dit is zo'n tekening. In de tekening is te zien dat voelsprieten vaak een voedingsbodem hebben waar ze uit voortkomen en waarin ze geworteld zijn. Meer informatie over dit arts-based project met de voelsprieten is te vinden in het boek Professioneel Inzetten van Ervaringsdeskundigheid (Weerman et al, 2019).
    • Pronkbonen: Dit is een afbeelding van een ontkiemde Sloveense pronkboon gehuld in goudverf. Deze gouden boon staat symbool voor de ervaringsdeskundige zorgprofessional die soms binnen de zorgorganisatie in de etalage wordt gezet, om mee te pronken. Maar dit kan de groei van de ervaringsdeskundige professional belemmeren. Meer informatie over het arts-based project met de Sloveense pronkbonen is te vinden in het boek Professioneel Inzetten van Ervaringsdeskundigheid (Weerman et al, 2019).
  • ‘Follow the dog’ project (opent in nieuw tabblad)
  • Professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid(opent in nieuw tabblad), Alie Weerman, Boom 2019

Meer weten? 

Neem contact op met Joyce Lamerichs, onderzoeker, coördinator van het Arts-based Research Atelier. 

Joyce Lamerichs(opent in nieuw tabblad)
j.m.w.j.lamerichs@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)