Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Beschermd Wonen in Beweging

  •   GGZ en Samenleving
  •   1 januari 2019 - 1 januari 2021

In dit project werkten we toe naar een verbeterde werkwijze rondom de overgang van beschermd naar begeleid wonen in Flevoland. 

Achtergrond

In de praktijk zijn rondom beschermd wonen een aantal ontwikkelingen te zien: 

  • Beschermd wonen valt sinds 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten (Wmo, 2015).

  • De focus ligt op minder instroom en meer doorstroom naar zelfstandig wonen (met of zonder begeleiding).

  • De toegang tot de WLZ wordt beperkt. Dit kan leiden tot een verzwaring van de doelgroep binnen beschermd wonen.

  • De vermaatschappelijking van de zorg vraagt ook iets van de nieuwe omgeving waarin mensen met een (ernstige) psychische aandoening terecht komen. De omgeving (formeel en informeel) is hier vaak niet voor toegerust.

Deze ontwikkelingen zorgden voor vragen vanuit Flevolandse gemeenten hoe ze hierop in konden spelen. Ze wilden niet een zoveelste adviesrapport, maar een aanpak die gericht was op gezamenlijk leren en actie. Om die reden hebben ze ons lectoraat gevraagd hiervoor een plan te maken.

Doel 

Doel was om toe te werken naar een verbeterde werkwijze rondom de overgang van beschermd naar begeleid wonen in Flevoland. 

Werkwijze

Omdat iedere gemeente weer met andere vraagstukken zat, hebben we per gemeente een plan gemaakt en uitgevoerd. We zijn in alle gemeenten actiegericht, participatief en lerend te werk gegaan, in verschillende fasen. In grote lijnen zag het proces er als volgt uit:

  • Fase 0: Flevotour – om kennis te maken met de verschillende gemeenten en de vraagstukken die overal speelden rondom beschermd wonen, hebben we een tour door Flevoland gemaakt, samen met belangrijke stakeholders.

  • Fase 1: Aanvliegen – in iedere gemeente hebben we gesprekken gevoerd met de belangrijke partijen. Dit deden we aan de hand van een kartonnen bouwplaat van een huisje, dat iedereen zelf in elkaar kon zetten en beschilderen of beschrijven. Dit leverde een ander gesprek op dan tijdens een regulier interview. Zowel voor mensen die begeleid wonen als voor bijvoorbeeld begeleiders en gemeente ambtenaren was dit een toegankelijke en speelse vorm. De gesprekken gaven een beeld per partij van de kwesties die zij ervaren rondom beschermd wonen.

  • Fase 2: De labs – in meerdere lab-bijeenkomsten per gemeenten zijn we deze kwesties verder gaan verkennen en gaan zoeken naar mogelijke oplossingen. Alle belangrijke partijen waren hierbij aanwezig. Denk aan mensen die beschermd of begeleid wonen, buren, hulpverleners, medewerkers van de woningenbouw, gemeente ambtenaren etc. We werkten volgens de design thinking methode. 

Opbrengsten

Publicaties

Meer weten? 

Neem contact op met Rosalie Metze, associate lector, GGZ en Samenleving 

Rosalie Metze
r.n.metze@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)