Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Pepper

 •   GGZ en Samenleving
 •   1 januari 2019 - 1 december 2024

PEPPER is een consortium van 10 organisaties die als doel hebben ervaringskennis en -deskundigheid verder te brengen binnen de eigen organisaties en daarbuiten. 

 • Lectoraat: GGZ & Samenleving

 • Betrokken onderzoeker: Dr.Rosalie Metze, associate lector

 • Partners: Dimence, GGNet, RIBW Overijssel, MEE Samen, Iriszorg, Leger des Heils, Stichting Focus, de VvEd, Hogeschool Utrecht, lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning, Windesheim, lectoraat GGZ en Samenleving (penvoerder).

 • Subsidieverstrekker: eigen financiering van deelnemende organisaties
   

Achtergrond

PEPPER is een consortium van 10 organisaties die als doel hebben om ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid verder te brengen binnen de eigen organisaties en daarbuiten. Het is de voortzetting van het 2 jaar durende onderzoek RAAK!Ervaringsdeskundigheid dat in 2019 werd afgerond. Samenwerking en kennisdeling met deze organisaties krijgt in het consortium een duurzame impuls. Onze kernwaarden: Praktisch, existentieel, politiek-kritisch, persoonlijk, ethisch en relationeel. Oftewel PEPPER.

Doel 

Hoofddoel is het creëren van een leergemeenschap voor een duurzame verbinding tussen praktijk, onderwijs en onderzoek  die de positie van ervaringskennis verstevigt en onderbouwt. Het consortium versterkt de ontwikkeling, implementatie en borging van de kwaliteit van ervaringsdeskundigheid in verschillende contexten in het brede veld van zorg en welzijn.  Dit gebeurt in aansluiting op landelijke ontwikkelingen zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Ook levert de leergemeenschap een bijdrage aan flexibele verbindingen van ervaringsdeskundigen in formele en informele netwerken.

Subdoelen

 • Het optreden als kennisplatform waar kennisuitwisseling over het werken met ervaringskennis en het professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid plaatsvindt tussen partijen en hun netwerk en van waaruit kennis verder verspreid wordt;  Het duurzaam integreren van ervaringskennis binnen de organisaties en hun netwerk, in aansluiting op relevante transities;
 • Het onderzoeksmatig en artistiek onderbouwen, zichtbaar en voelbaar maken van de specifieke bijdrage van ervaringskennis en -deskundigheid in diverse contexten;  
 • Het in aansluiting bij het Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen  bijdragen aan professionalisering van ervaringsdeskundigheid op verschillende niveaus, afgestemd op landelijke ontwikkelingen en transities;
 • Het verder vorm geven aan een passende organisatiecultuur en het inrichten van organisatorische processen en structuren die ruimte creëren voor ervaringen, betekenisgeving en het werken vanuit ervaringskennis; 
 • Het vormgeven van ervaringsdeskundigheid in diverse rollen en posities;

Activiteiten

 • Werken aan en reflecteren op de implementatie van de generieke module ervaringsdeskundigheid
 • Het actualiseren en uitvoeren van opleidingen en trainingen op het gebied van ervaringskennis en -deskundigheid
 • Collegetour, ten behoeve van kennisuitwisseling
 • Een jaarcongres voor partijen binnen en buiten PEPPER 
 • Gezamenlijke subsidieaanvragen voor onderzoek en projecten
 • Gezamenlijke publicaties
 • Het ontwikkelen van bruikbare producten, werkwijzen, richtlijnen, toolkits, artistieke uitingen
 • Nieuwsbrieven, persberichten en social media publicaties

Publicaties

 • Karbouniaris, S. Let's tango! Integrating professionals’ lived experience in the transformation of mental health service. Academisch proefschrift. Universiteit Leiden.  Let's tango! | Scholarly Publications (universiteitleiden.nl)(opent in nieuw tabblad)
 • Loon, E. van & Weerman, A. (2019). Reflecties op participatief actieonderzoek binnen RAAK!Ervaringsdeskundigheid. Kwalon, 24 (3), 33-39
 • Loon, E. van, Metze, R., Wijk, L. van,  Jong, K. de, Quelerij, l. de, & Weerman, A, (2023). Taal geven aan wat je niet kunt zeggen Een beschrijving van en reflectie op een arts-based participatief actieonderzoek naar het verbeteren van de samenwerking tussen cliënt, naaste en hulpverlener. KWALON 28 (3), 211-226.
 • Quelerij, L, Steen, R. & Weerman, A. (2020). Als de moed je in de schoenen zakt, ga dan op je kop staan. De toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid in crisistijd. Participatie en Herstel, 2, 11-18.
 • Weerman, A., De Jong, K., Karbouniaris, S., Overbeek, F., Van Loon, E. en Van der Lubbe, P. (2019). Professioneel Inzetten Van Ervaringsdeskundigheid. Amsterdam: Boom
 • Weerman, A., Loon, E. van, Lubbe, P. van der, Overbeek, F. en Steen, R, (2019). Bewegingen in Ervaringsdeskundigheid. Over vervierkante bollen en verbolde vierkanten. Participatie en Herstel, 1, 25 – 35.

Meer weten? 

Neem contact op met Dr.Rosalie Metze, associate lector, GGZ & Samenleving

Rosalie Metze
r.n.metze@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)