Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het lectoraat GGZ en Samenleving

Banner image

Samen werken aan psychisch welbevinden

Het lectoraat GGZ en Samenleving richt zich met onderzoek op het versterken van binding tussen geestelijke gezondheidszorg en samenleving. Zodat kwetsbare mensen met psychische of verslavingsproblemen, waarbij vaak ook andere problemen spelen als schulden, verlies van werk en inkomen of een beperking, op tijd ook die hulp krijgen die ze echt nodig hebben. Het lectoraat ziet ervaringskennis van cliënten, burgers en professionele zorg- en dienstverleners als de basis voor goede zorg en dienstverlening. 

Omdat de samenleving hogere eisen stelt aan participatie en zelfmanagement, wordt er op mensen met een psychische aandoening en complexe problematiek een stevig appel gedaan. Om te zorgen dat kwetsbare mensen niet tussen wal en schip terecht komen en op tijd de hulp krijgen die ze nodig hebben, zijn er in de toekomst nieuwe samenwerkingsverbanden en oplossingen nodig. Deze samenwerkingsverbanden en oplossingen vragen samenwerking van de GGZ en partijen in het sociale domein. 

Het lectoraat GGZ en Samenleving voert hiervoor in de praktijk participatief ontwerp en actieonderzoek uit met al de betrokkenen (cliënten, burgers, professionele zorg- en dienstverleners). We verbinden in de basis en creëren van daaruit innovatieve vormen van samenwerking. We gebruiken hiervoor kunstzinnige vormen, zoals theater en fotografie en diverse vormen van creatieve expressie. Het lectoraat heeft nadrukkelijk oog voor de samenhang tussen psychiatrische problemen en structurele sociale problemen. 

We maken altijd gebruik van ervaringskennis en -deskundigheid, omdat we dit beschouwen als een noodzakelijke aanvullende bron van kennis bij al ons onderzoek. Het lectoraat heeft een team van ervaringsdeskundige en reguliere onderzoekers en kunstenaar. 

Welke vragen stellen we?

Het lectoraat heeft vijf onderzoekslijnen die worden geleid door lector Alie Weerman en associate lector Rosalie Metze. Zij zijn allebei gespecialiseerd in vraagstukken rondom de verbinding tussen de GGZ,  het sociale domein en de samenleving. Lector Alie Weerman is vooral gespecialiseerd in kwaliteitsverbetering van ervaringsdeskundigheid. Associate lector Rosalie Metze heeft als specialisatie het sociaal domein. 

Onderzoekslijnen

  • GGZ in de wijk 
  • Inzet en kwaliteit van ervaringsdeskundigheid  in zorg en welzijn 
  • Participatie en werk voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoeningen
  • Beschermd wonen en beschermd thuis
  • Methodologie-ontwikkeling van participatief en arts-based actieonderzoek