Bouwkunde

Praktijk

Je leert veel van de praktijk. Je werkt aan projecten over actuele onderwerpen, loopt stage en je gaat op excursie naar het buitenland.

Student Bouwkunde, ontwerp in BIMStage lopen

Om een duidelijk beeld te krijgen van je toekomstige werkomgeving loop je in het derde jaar een halfjaar stage die aansluit bij het door jou gekozen uitstroomprofiel. Het is de bedoeling dat je zelf je eigen stagebedrijf zoekt. Daarbij kun je gebruikmaken van het uitgebreide netwerk aan bedrijven waarmee de opleidingen contacten hebben. Je stagebegeleider begeleidt je tijdens de stage. Behalve in Nederland, kun je ook stage lopen in het buitenland. Wat dacht je bijvoorbeeld van China, de Verenigde Staten of Ethiopië? Verder kun je ervoor kiezen om in het vierde jaar voor een tweede keer op stage te gaan.

3D TekenenRealistische projecten

Je werkt tijdens je opleiding veel aan projecten en échte praktijkopdrachten. Je voert ze meestal uit in groepsverband. Zo ontwerp je bijvoorbeeld een vakantiewoning voor een bekende Nederlander of je onderzoekt de eigenschappen van diverse bouwmaterialen in een praktijklokaal.

Een blik werpen op de praktijk

Je gaat regelmatig op excursie, meestal onder begeleiding van een gastdocent uit het bedrijfsleven. Je gaat naar een bouwplaats en tijdens de minor krijg de kans om een week op excursie te gaan naar het buitenland. Ook jouw afstudeeronderzoek heeft direct met de praktijk te maken.

Docent Siebe Baints: 'hoe meer praktijk, hoe beter!'

Docent Siebe Baints ‘Het is erg belangrijk dat studenten praktijkervaring en onderzoeksvaardigheden ontwikkelen zodat zij kunnen schakelen binnen de steeds sneller veranderede markt. Daarom beschikken wij over 500 vierkante meter praktijkruimte en het BIM-Innovatiecentrum. We hebben labs voor hout, beton, asfalt, geluid, water, landmeten, bouwmeten en een maquetteatelier waarbij studenten met de nieuwste technieken werken. Denk hierbij aan lasersnijders en 3D printers die ondersteuning bieden bij het maken van maquettes en het doen van onderzoek.’

‘Binnen het BIM Innovatiecentrum werkt de opleiding Bouwkunde intensief samen met het werkveld, brancheorganisaties, lectoren, docentonderzoekers en studenten aan actuele praktijkvragen. In deze leergemeenschap dat gesubsidieerd wordt door het Centre of Expertise HTSM Oost doet de opleiding praktijkgericht onderzoek in samenwerking met de genoemde disciplines.’

‘De praktijkproblemen worden ingebracht door werkveldsessies te organiseren waarin alle verschillende actoren meedenken over actuele vraagstukken. Uiteindelijk monden de vraagstukken uit in praktijkvragen die door studenten worden onderzocht in samenwerking met verschillende actoren van alle disciplines. De onderzoeken worden uitgevoerd binnen een bedrijfsstage of als afstudeeropdracht, maar soms ook tegen betaling. Als student ben je samenwerkingspartner binnen een proces van kennisontwikkeling die de praktijk is. Het werken in leergemeenschappen bereidt jou voor op de steeds sneller veranderende markt.’