Civiele Techniek

Tweede jaar en verder

In het tweede jaar maak je een keuze in welke studierichting je je verder wilt verdiepen en wanneer je stage wilt lopen.

Stippel je eigen studieroute uit

In het tweede jaar maak je een beroepenoriëntatieboek waarin je verslag doet van je ervaringen bij excursies en het bezoeken van bedrijven. Zo breng je voor jezelf in kaart welke richting je op wilt en hoe je dat voor elkaar gaat krijgen.

Verdiepende en verbredende vakken

Je volgt vakken die een verdieping zijn op de vakken uit het eerste jaar. Daarnaast volg je verbredende vakken zoals beleid, onderzoeksmethoden en levenscyclus, hier leer je meer over de levenscyclus van civiele objecten.

WerkvormenOverleg studenten Civiele Techniek, jongen en meisje

Naast hoorcolleges voer je veel praktijkopdrachten uit, zoals projecten en laboratoriumopdrachten. Onze school staat bekend om de vele labs waar je praktijksituaties nabootst!

Welke minor kies jij?

Tijdens de opleiding volg je twee minors, hiervan is er één vaak een verdiepende stage. Voordat je gaat afstuderen, kies je een combinatie van onderstaande minors.

Betonconstructies

Je verdiept je in de draagconstructie van een viaduct, brug of gebouw. Je leert hoe je een betonconstructie ontwerpt, tekent en berekent volgens de Eurocode. In deze minor krijg je verdiepende kennis over toegepaste mechanica en wiskunde met het oog op het ontwerpen van gewapend en voorgespannen betonnen constructies. Bovendien werk je aan een project met geotechnische en constructieve aspecten.

Duurzame constructies

Je werkt aan een stalen draagconstructie van een verplaatsbaar sportstadion. Je leert hoe je een staalconstructie ontwerpt, tekent en berekent volgens de Eurocode. In deze minor krijg je verdiepende kennis over toegepaste mechanica en wiskunde met het oog op het ontwerpen van constructies van hout, staal en composiet.

Waterbouw

Je leert hoe megaprojecten als de Oosterscheldekering en de Tweede Maasvlakte tot stand komen, welke ontwerpkeuzes er gemaakt worden en hoe de projectsturing plaatsvindt. Zelf zal je cruciale elementen van dergelijke projecten gaan ontwerpen zoals: funderingsconcepten in turbulente stroming, bewegingswerken, kademuren en hoogwaterbeschermingsmaatregelen.

Bedrijfskunde

In deze e-learningmodule komen de belangrijkste onderwerpen uit de Bedrijfskunde aan bod, zoals: Strategie, Cultuur en Structuur. De onderwerpen worden aangeboden vanuit een integraal bedrijfskundig model en nader uitgelegd aan de hand van theorieën, modellen en praktijkvoorbeelden.

Watermanagement

In deze minor komen onderwerpen aan bod als ontwerp en management van polders, stroomgebieden, hoogwaterbescherming, hydrologie en waterzuivering. Ook de regelgeving en de economische aspecten van watermanagement komen aan de orde.

Verkeerstechniek

Je verdiept je onder andere in verkeersknooppunten, kruispunten en wegopbouw. Je leert hoe je berekeningen maakt voor de verkeerscapaciteit voor wegen en opstelstroken.

Slimme Mobiliteit en Verkeer

Als er ergens file staat lijkt het logisch om de weg gewoon te verbreden. Als mensen last hebben van verkeerslawaai zetten we gewoon een geluidsscherm neer. Maar zijn dit wel de beste oplossingen? Kan dit niet slimmer? In deze minor werk je aan slimme maatregelen, producten en ideeën die een bijdrage leveren aan verkeer- en mobiliteitsproblemen.

Future Cities

Klimaatverandering, het toenemen van de wereldpopulatie en nieuwe technologische mogelijkheden vragen om innovatieve ideeën voor het bouwen van steden. Tijdens de minor Future Cities werk je in een integraal team aan het ontwerpen van een stadsdeel in 2050. 

 Minors van andere opleidingen

  • Praktisch bouwmanagement
  • Virtuele ruimte
  • Zelfstandig ondernemerschap

Minors bij andere hogescholen

Je kunt een minor als Railtechniek, Waterbouw of Ondergronds Bouwen volgen bij een andere Hogeschool. Het aanbod van externe minoren vind je op de website van Kies op Maat. De examencommissie toetst je plannen om er voor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt. 

Het is zover: afstuderen

Je sluit de opleiding Civiele Techniek af met een afstudeeropdracht, een soort ‘meesterproef’. De meeste studenten studeren af door het uitvoeren van een onderzoek. Zij doen bijvoorbeeld onderzoek naar de werking van nieuw materiaal dat zorgt voor een reductie in trilling of naar de effectiviteit van een nieuw rioolbuissysteem.

Diploma

Als je je diploma hebt behaald, mag je jezelf Bachelor of Science noemen.