Lerarenopleiding Godsdienst

Docent aan het woord

Marchien Timmerman

Marchien Timmerman is docent aan de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing en vertelt over haar grootste passie in het onderwijs.

Marchien TimmermanMet studenten onderweg, professionals van morgen

Mijn grootste passie in het onderwijs is het begeleiden van studenten in hun leerproces. Zowel op het terrein van praktijkleren, onderzoek als ook hun persoonlijk leerproces.

Studenten zijn op weg om professionals te worden, op een manier die hen past. In een dynamisch werkwereld van school, kerk, zorg of buurt. Het vraagt omgaan met diversiteit, met het anders zijn van de ander en het vraagt een zoektocht naar wie zij zelf zijn, in ontmoeting met de ander. Het vraagt ook samen onze geloofs- en inspiratiebronnen verkennen, koesteren en daarover leren communiceren met anderen.

Begeleiden is voor mij: op weg zijn weg naast hen en bij hen in de buurt. Niet voorop, niet sturend, maar volgend, zoveel mogelijk. Soms is het een vraag stellen, steun geven, gewoon aandacht geven, en dan weer is het kritisch doorvragen en iemand geen kans geven om weg te duiken. Een leerklimaat realiseren waarin zij eigenaar kunnen worden van hun eigen weg. 

Als daar nieuwe verhalen ontstaan, mensen tot bloei komen en er betekenisvol voor een ander en voor zichzelf kunnen zijn, dat vind ik toch zo mooi om mee te maken.

Marchien Timmerman,
Docent Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing