Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Advisering van familiebedrijven in Gelderland

Advisering van familiebedrijven in Gelderland

  •   Expertisecentrum Familiebedrijven
  •   9 januari 2024 - 9 januari 2024

Veel adviseurs houden weinig rekening met de betrokkenheid van de familie bij bedrijven en wat dit betekent voor veranderingstrajecten. We hebben best practices verzameld.

Het onderzoek

Dit onderzoek richtte zich op hoe familiebedrijven in Gelderland optimaal kunnen worden ondersteund door adviseurs. De hamvraag hierbij was: in hoeverre houden specialistische adviseurs rekening met het familiale karakter van een familiebedrijf? En hoe ze gaan ze hiermee om in hun advisering?

In samenwerking met de provincie Gelderland startte het lectoraat een onderzoek naar hoe familiebedrijven worden geadviseerd. Daarbij gaat het om verschillende typen adviseurs zoals accountants, juristen, bedrijfskundigen, strategisch adviseurs, coaches en familiebedrijven-adviseurs. Met een enquête onderzochten we in hoeverre zij rekening houden met het familiale karakter van een familiebedrijf, en hoe ze hiermee omgaan in hun advisering.

Doel

De aanleiding voor het onderzoek was de koers van de provincie Gelderland. In het coalitieakkoord vermeldde de provincie dat er de komende jaren veel aandacht is voor het realiseren van maatschappelijke opgaven. Dit betekent dat er meer aandacht komt voor duurzaamheid, innovatie en energietransitie. Zeker 70% van de Gelderse bedrijven is een familiebedrijf. Daarmee hebben familiebedrijven (en de families) een aanzienlijke rol in het realiseren van deze maatschappelijke opgaven.

Resultaten

Uit het onderzoek bleek dat veel adviseurs geen of weinig rekening houden met de betrokkenheid van de familie bij het bedrijf en wat dit betekent voor veranderingstrajecten. Het onderzoek leidde tot best practices over de advisering aan familiebedrijven. Door verschillende aanpakken met elkaar te vergelijken, konden we conclusies trekken over hoe familiebedrijven in de adviespraktijk zo goed mogelijk worden ondersteund. De inzichten uit het onderzoek lichtten we toe tijdens een bijeenkomst.

Meer weten? 

Neem contact op met: Judith van Helvert-Beugels, lector
jmc.van.helvert@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)