Over Kunststoftechnologie

De onderzoeksactiviteiten van het lectoraat Kunststoftechnologie richten zich op het overbruggen van de kenniskloof tussen kunststoftechnologie en onderwijs.

In Nederland is het onderzoek en onderwijs in de rubber- en kunststofverwerking bij veel opleidingen teruggebracht tot een keuze- of bijvak. Om deze trend een halt toe te roepen heeft Windesheim, met brancheorganisatie NRK en Wavin, het lectoraat Kunststoftechnologie opgericht. Het lectoraat neemt hiermee in Nederland een unieke positie in: het speelt in op de vraag van de (kunststof)industrie naar goed opgeleide technici.

Onderzoeksgebieden

Het lectoraat richt zich vooral op Engineering & Design op het gebied van het verwerken van (thermoplastische) kunststoffen en composietmaterialen. Recycling, milieu-impact en energiebesparing zijn belangrijke onderzoeksgebieden.

Onderwijs

Binnen Windesheim werkt het lectoraat nauw samen met de opleidingen Werktuigbouwkunde, Industrieel Product Ontwerp en Civiele Techniek. Hierbij ligt het accent op procesoptimalisaties voor de kunststofverwerkende industrie, ontwerp in kunststoffen en composiet in machinebouw en civiele toepassingen. Daarnaast heeft het lectoraat de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor twee minoren (Polymer Product Engineering in Zwolle en Composiet in Almere) en heeft het samen met NHL Stenden de in Nederland unieke masteropleiding Polymer Engineering opgezet.

Bedrijfsleven

De industrie is altijd op zoek naar goed opgeleide technici. De onderzoeksactiviteiten van het lectoraat spelen hier op in waardoor de (internationale) concurrentiepositie van het bedrijfsleven in Oost-Nederland, maar ook daarbuiten, wordt versterkt. Het bedrijfsleven wordt dan ook als maatschappelijke partner direct betrokken bij het onderwijs- en onderzoeksprogramma.

Kenniskring

De kenniskring van het lectoraat bestaat uit: lector dr. Margie Topp en associate lectoren dr. ir. Geert Heideman en dr. ir. Albert ten Busschen. Zij werken nauw samen met een  team van docentonderzoekers vanuit verschillende disciplines: energietechniek, materiaalkunde, productietechniek, industrieel ontwerpen, civiele techniek, werktuigbouwkunde, proceskunde en technische bedrijfskunde.

Facts and figures

Wie het lectoraat is, wat het lectoraat doet en voor wie, wordt samengevat in onderstaande graphic.