Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het lectoraat Kunststoftechnologie

  Banner image

  Weten hoe verwerking van kunststoffen duurzamer kan?

  Het onderzoek en onderwijs op het gebied van rubber- en kunststofverwerking heeft in Nederland minder prioriteit gekregen. Het primaire doel van het onderzoek binnen het lectoraat Kunststoftechnologie is het hoger onderwijs in kunststoffen bevorderen met praktische resultaten voor de industrie. Er is veel vraag naar goed opgeleide technici. Goed en vooruitstrevend onderwijs versterkt de concurrentiepositie van het bedrijfsleven in Oost-Nederland, maar ook daarbuiten. Daarnaast vraagt de maatschappij en de Smart Industry om vernieuwing op het gebied van duurzaamheid. 

  De onderzoeksactiviteiten van het lectoraat Kunststoftechnologie richten zich daarom actief op het overbruggen van de kenniskloof tussen kunststoftechnologie en onderwijs. In Nederland is het onderzoek en het onderwijs in de rubber- en kunststofverwerking bij flink wat opleidingen momenteel teruggebracht tot keuze- of bijvak. Om deze trend een halt toe te roepen heeft Windesheim, met brancheorganisatie NRK en Wavin, het lectoraat Kunststoftechnologie opgericht. Het lectoraat neemt hiermee in Nederland een unieke positie in: het speelt in op de vraag van de (kunststof)industrie naar goed opgeleide technici.

  Onderzoeksgebieden

  Het lectoraat richt zich vooral op duurzaam grondstofgebruik en duurzame productieprocessen op het gebied van het verwerken van (thermoplastische) kunststoffen en van composietmaterialen. Recycling, milieu-impact en energiebesparing zijn belangrijke onderzoeksgebieden. Onze onderzoeksprojecten zijn toepassingsgericht en vinden plaats binnen de onderzoeksthema’s hybride ontwerp, duurzaam produceren, industrieel additive manufacturing en circulaire economie. Het onderzoek van het lectoraat richt zich op de verduurzaming en innovatie van kunststoffen, composiet- en aanverwante industrieën waarbij de ontwikkelde kennis terugvloeit in het onderwijs en naar de bedrijven.

  Onderwijs

  We werken nauw samen met de opleidingen Werktuigbouwkunde, Industrieel Product Ontwerp en Civiele Techniek. Hierbij ligt het accent op procesoptimalisaties voor de kunststofverwerkende industrie, ontwerp in kunststoffen en composiet in machinebouw en civiele toepassingen. Ook heeft het lectoraat de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor twee minoren: Polymer Product Engineering in Zwolle en Composiet in Almere, en zette het met NHL Stenden de in Nederland unieke masteropleiding Polymer Engineering op.

  Bedrijfsleven

  De industrie is altijd op zoek naar goed opgeleide technici. De onderzoeksactiviteiten van het lectoraat spelen hierop in waardoor de (internationale) concurrentiepositie van het bedrijfsleven in Oost-Nederland, maar ook daarbuiten, wordt versterkt. Het bedrijfsleven wordt dan ook als maatschappelijke partner direct betrokken bij het onderwijs- en onderzoeksprogramma.

  Kenniskring

  De kenniskring bestaat uit lector dr. Margie Topp en associate lectoren dr. ir. Geert Heideman en dr. ir. Albert ten Busschen. Zij werken nauw samen met een kundig team van docentonderzoekers vanuit diverse disciplines: energietechniek, materiaalkunde, productietechniek, industrieel ontwerpen, civiele techniek, werktuigbouwkunde, proceskunde en technische bedrijfskunde.