SIA Top up - RAAK-project High Tech Kunststoffen

Onderzoeksproject (afgerond) - Het projectplan beoogt doorwerking in het onderwijs. Meer specifiek is dit Top up-project gericht op het betrekken van docenten bij het uitgevoerde onderzoek en verdere inhoud hiervan te verzamelen voor de komende minor Composieten.

Doel van het project is het faciliteren van het gebruik van de resultaten van het RAAK-project High Tech Kunststoffen voor de docenten en de lesinhoud over verwerken en toepassen van thermoplastische composieten (RTP) ten behoeve van de minor Composieten. Door het Top up-project krijgen de docenten kennis over RTP-composieten vanuit de RAAK-projectresultaten en de bedrijfspraktijk van de deelnemende bedrijven.

Tijdens bedrijfsbezoeken wordt kennisgemaakt met de praktijk van vervaardiging en toepassing en worden tegelijkertijd aanvullende informatie, monsters, demo’s en fotomateriaal verzameld die kunnen worden gebruikt in de minor. Het project heeft tot doel om de bedrijfsbezoeken en de verwerking van de gegevens tot bruikbare lesstof in de minor Composieten gereed te hebben voor november 2016.

Soort Kwalitatief
Opdrachtgever

SIA

Partners
Status afgerond