Ontwikkeling van kunststofrecyclingprocessen

Onderzoeksproject (lopend) - Een gemiddeld huishouden in Nederland produceert jaarlijks zo’n 1210 kilo afval (bron: CBS). Tussen dit afval zitten allerlei onderdelen die gebruikt kunnen worden voor het maken van kunststoffen. Vanuit deze gedachte wordt onderzoek gedaan naar het hergebruik van kunststoffen die uit huishoudelijk afval worden gescheiden.

Het onderzoeksproject maakt deel uit van het project ‘Closing the Loops’ dat als doelstelling heeft om meer kunststoffen uit huishoudelijk afval in te zetten als bron voor allerlei onderdelen in plaats van olie. Het project verbindt spelers in de recyclingketen van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval.

Het project heeft een looptijd van twee jaar en omvat het uitvoeren van onderzoek, het testen van nieuwe technologieën en processen en het testen van nieuwe toepassingen. Positieve resultaten kunnen partijen uitdagen tot het doen van nieuwe investeringen in recycling.

Logo Green PAC

Green PAC

Het onderzoeksproject ‘Ontwikkeling van kunststofrecyclingprocessen’ is een onderzoek van Green PAC, Centre of Expertise Smart Polymeric Materials. Green PAC is een initiatief van NHL Stenden en Windesheim en is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten, waar ‘businessdriven’ kennisontwikkeling wordt opgestart en gefaciliteerd.

Op de website van Green PAC kunt u meer lezen over het onderzoeksproject en het Centre of Expertise