Kunststoffen in de machinebouw 2

Onderzoeksproject (loopt tot 1 november 2017) - In de machinebouw is van oudsher staal hét constructiemateriaal. Reden hiervoor is dat staal goede mechanische eigenschappen heeft, er veel unieke producten worden gevraagd en dat stalen constructies eenvoudig klantspecifiek kunnen worden gemaakt.

Kunststoffen in de Machinebouw deel 1 is zeer succesvol verlopen en vanuit de markt zijn duidelijke aanwijzingen dat er meer vragen zijn omtrent het gebruik van kunststoffen. Deze vragen zijn voornamelijk op de volgende gebieden:

  • 3D-printen: wat zijn de mogelijke toepassingen van 3D-geprinte producten in de machinebouw. Kan 3D-printtechniek gebruikt worden als alternatief voor een magazijn vol met reserve onderdelen.
  • Tribologie: hoe is de slijtage van kunststoffen ten opzichte van de huidige materialen.
  • Levensduur: Hoe verhoudt deze zich ten opzichte van staal. Zijn hier bijvoorbeeld grote voordelen te halen omdat corrosie geen probleem is.
  • Vezelversterkt: In hoeverre kunnen vezelversterkte kunststoffen een reëel alternatief voor metaal vormen, waarbij naast technisch mogelijke haalbaarheid vaak ook de prijs doorslaggevend is.

Bij een dergelijk herontwerp van staal naar kunststof (al dan niet vezelversterkt) en 3D-geprinte onderdelen is kennis nodig van de materialen, hun sterktes, tribologische eigenschappen, het productieproces met de bijbehorende ontwerpmogelijkheden waar het raakvlak met het lectoraat Kunststoftechnologie dan ook ligt.

Logo Green PACGreen PAC

Het onderzoeksproject ‘Kunststoffen in de machinebouw' is een onderzoek van Green PAC, Centre of Expertise Smart Polymeric Materials. Green PAC is een initiatief van NHL Stenden en Windesheim en is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten, waar ‘businessdriven’ kennisontwikkeling wordt opgestart en gefaciliteerd.

Op de website van Green PAC kunt u meer lezen over het onderzoeksproject en het Centre of Expertise