RAAK MKB - Industrieel hergebruik van end-of-life thermoharde composieten

Onderzoeksproject (lopend) - We onderzoeken of de nieuw ontwikkelde methode voor het hergebruiken van EoL thermoharde composieten op een technisch en economisch verantwoorde wijze in de praktijk kan worden ingezet.

De afgelopen twee jaar heeft het lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim in samenwerking met mkb-ondernemingen onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een nieuwe hergebruikmethode voor End-of-Life (EoL) producten van thermoharde vezelversterkte kunststof (composiet). Mede dankzij financiële bijdragen vanuit KIEM-VANG is een methode ontwikkeld waarmee het composietproduct gemodificeerd wordt tot versterkingscomponenten, die gebruikt kunnen worden in nieuw te vervaardigen composietproducten. Door deze hergebruikmethode (proof-of-concept) blijven de nog aanwezige goede materiaaleigenschappen, zoals mechanische sterkte en bestandheid tegen vocht, grotendeels behouden en wordt circulariteit van deze materialen mogelijk.

Mkb-bedrijven in de composietbranche zijn zeer enthousiast over deze methode en zien een potentiële doorbraak in de impasse van de niet-circulariteit van composietproducten. Echter, deze bedrijven geven aan behoefte te hebben aan nieuwe kennis over hoe zij deze op een technische en economische verantwoorde wijze kunnen integreren in hun productieproces.

In dit project richt het consortium zich onder leiding van het lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim op de volgende praktijkvraag: Kan de nieuw ontwikkelde methode voor het hergebruiken van EoL thermoharde composieten op een technisch en economisch verantwoorde wijze in de praktijk ingezet worden?

Startbijeenkomst

Startbijeenkomst

Op woensdag 11 oktober 2017 heeft de startbijeenkomst van het project plaatsgevonden. Diverse deelnemers waren aanwezig om over de aanpak te discussiëren en kennis te delen. De bijeenkomst heeft geleid tot relevante input voor het uitwerken van vervolgstappen.

 

 

Soort Kwalitatief
Opdrachtgever Compoworld
Partners BiinC
Federatie NRK
Reimert Bouw en Infra
TU-Delft L&R
Royal Haskoning DHV
Demacq Recycling Europe
Bootjessloperij ’t Harpje
Fatol
Aliancys
Poly Products
Future Pipes Industries
Bijl Profielen
Polem
NJI
Sphagnum Beleggingen B.V.
Brimos Beheer
CT-Platon
Provincie Groningen
Groningen Seaports
Waterschap Zuiderzeeland
Welex
Reimert Bouw en Infra
Status Lopend