Hergebruik thermoharde composieten - KIEM VANG 3

Onderzoeksproject (afgerond) - In het KIEM VANG-project 3 gaat het om hergebruik van thermoharde composieten - onderzoek van de verwerking van end-of-life-producten tot versterkingselementen.

Doel van het project was het onderzoeken van de mogelijkheid om thermoharde end-of-life composietproducten te verwerken tot versterkingselementen voor nieuwe composietproducten. Dit werd onderzocht aan de hand van een end-of-life composiet jacht-romp die verkleind werd tot plaatvormige delen en die vervolgens middels waterstraalsnijden tot versterkingsstroken werd verwerkt. Het project moest inzicht opleveren in de werkbaarheid van de methode en of de methode economisch te maken is. De achtergrond van het project was het hergebruiken van thermoharde composietproducten die het eind van de gebruiksfase hebben bereikt en worden aangemerkt als ‘afval’. In tegenstelling tot recycling, waarbij het afval wordt teruggebracht tot elementaire grondstofcomponenten (vezels, hars, vulstof, etc.), wordt bij het hergebruik het afvalproduct gemodificeerd tot componenten die als productonderdelen dienen in een nieuw te vervaardigen composietproduct. Door deze werkwijze blijft een aantal van de voordelige composiet-eigenschappen (laag gewicht, hoge sterkte en stijfheid en corrosiebestendigheid) grotendeels behouden. Verder is belangrijk dat de kosten voor het realiseren van de onderdelen uit het afvalproduct relatief laag zijn. De nieuwe methode van hergebruik past in het principe van de circulaire economie.

Derde project van zeven projecten

Het onderhavige project is het derde project in een reeks van zeven projecten. In dit project werd als end-of-life composietproduct gekozen voor een romp van composiet. De reden hiervoor is dat dit type end-of-life product een groeiende afvalstroom in Nederland vormt. Om die reden zijn het jachtontmantelingsbedrijf Het Harpje en de branchevereniging Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) bij dit project betrokken geweest. Omdat het verwerken van end-of-life composietproducten onvermijdelijk niet-composietverontreinigingen bevat (metaal, hout, rubber, etc.) zal de verwerking middels waterstraalsnijden moeten gebeuren. Om die reden is de leverancier van dergelijke machines, IWE, in het project betrokken geweest. Vanuit Windesheim en specifiek het lectoraat Kunststoftechnologie was een ruime expertise aanwezig op het gebied van composieteigenschappen en verwerking. 

Behaalde resultaten

Het maken van een product op basis van strokenIn het project zijn methoden onderzocht voor het verwerken van end-of-life (afval) thermoharde composieten tot versterkingselementen die gebruikt kunnen worden voor het maken van nieuwe producten. Hiervoor is gekeken naar het proces van het verkleinen van polyester bootrompen tot plaatvormige stukken die vervolgens werden verzaagd tot stroken. Voor het verzagen is de techniek van het watersnijden onderzocht. Dit bleek een effectieve methode te zijn die ongevoelig is voor de diverse verontreinigingen in de bootrompen. Echter, de kosten voor het zagen tot stroken bleken erg hoog te zijn in vergelijking met de eerste stap om een bootromp te verkleinen tot plaatstukken. In het laboratorium is vervolgens een parametrische studie uitgevoerd naar de effecten van strooklengte en hechting op de buigsterkte van het nieuwe product. De buigsterkte bleek hoger naarmate de stroken langer zijn en de hechting beter.

De resultaten van het onderzoek zijn gerapporteerd in een gedetailleerde rapportage van het Lectoraat Kunststoftechnologie (LKT-RE-106030-1603)

Foto: Het maken van een product op basis van stroken.

Soort Kwalitatief
Opdrachtgever

SIA

Partners Jachtontmantelingsbedrijf Het Harpje
Branchevereniging Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI)
IWE        
Status afgerond