Hergebruik thermoharde composieten - KIEM VANG 1

Onderzoeksproject (afgerond) - In het KIEM VANG-project 1 gaat het om het hergebruiken van thermoharde composietproducten die het einde van de gebruiksfase bereikt hebben en worden aangemerkt als ‘afval’.

In tegenstelling tot recycling, waarbij het afval wordt teruggebracht tot elementaire grondstofcomponenten (vezels, hars, vulstof, etcetera), wordt bij het hergebruik het afvalproduct gemodificeerd tot componenten die als productonderdelen dienen in een nieuw te vervaardigen composietproduct. Door deze werkwijze blijft een aantal van de voordelige composiet-eigenschappen (laag gewicht, hoge sterkte en stijfheid en bestandheid tegen vocht) grotendeels behouden. Verder is belangrijk dat de kosten voor het realiseren van de onderdelen uit het afvalproduct relatief laag zijn. De nieuwe methode van hergebruik past in het principe van de circulaire economie.

Eerste project van zeven projecten

Het onderhavige project is een eerste project in een reeks van zeven projecten. In dit eerste project is met betrokken deskundigen een onderzoek gedaan naar de soorten afvalproducten en welke afvalstromen te herkennen zijn. Hiervoor zijn bestaande studies gebruikt die worden geactualiseerd met recente marktgegevens en de context van de beschreven nieuwe hergebruikmethodiek. De verschillen in laminaatopbouw van de verschillende afvalstromen zijn bestudeerd met betrekking tot de herbruikbaarheid in een nieuw te vervaardigen composietproduct. Het onderzoek is gedaan voor deskundigen in het vakgebied die specifiek kennis van en ervaring met end-of-life-vraagstellingen hebben omtrent thermoharde composietproducten. Daarmee is er ook vertegenwoordiging van de werkgroep duurzaamheid van de branchevereniging (VKCN) en wordt de expertise op het gebied van LCA-studies en recycling in de projectgroep betrokken. Tevens zijn mkb-bedrijven betrokken geweest die een ruime ervaring hebben met het vervaardigen en toepassen van thermoharde composietproducten. 

Polyester jachtrompen vormen het grootste deel van de afvalstroom van thermoharde composieten

Behaalde resultaten

In het project hebben de onderzoekers en studenten van Windesheim samen met de deelnemende bedrijven informatie verzameld van de huidige stand van zaken van end-of-life thermoharde composietproducten in Nederland. Duidelijk kwam naar voren dat de grote stromen momenteel worden gevormd door polyester bootrompen, windmolenbladen, veevoersilo’s en polyester dakplaten. Totaal vertegenwoordigt dit in Nederland 4500 ton end-of-life product per jaar.

Hiermee is het inzicht gekomen dat de omvang van de end-of-life thermoharde composieten veel kleiner is dan door menigeen werd verwacht. Er waren ideeën dat het zou kunnen gaan om 60.000 ton per jaar maar het blijkt een fractie daarvan te zijn. Het is belangrijk voor de branche dat de omvang van het probleem tot de werkelijke proporties is teruggebracht.

De resultaten van het onderzoek zijn gerapporteerd in een gedetailleerde rapportage van het Lectoraat Kunststoftechnologie (LKT-RE-106027-1601)

Soort Kwalitatief
Opdrachtgever

Windesheim

Partners Future Pipe Industries B.V.
Biinc
Holland Composites
CTC Group
Status

afgerond