Hergebruik thermoharde composieten - KIEM VANG 6

Onderzoeksproject (afgerond) - In het KIEM VANG-project 6 gaat het om oeverbeschoeiing van hergebruikt composiet – onderzoek naar vervaardiging en toepassing.

In het project zijn methoden onderzocht voor het vervaardigen en toepassen van oeverbeschoeiing die gemaakt zijn op basis van hergebruikt end-of-life (afval) thermoharde composieten. Vanuit eerdere KIEM-VANG-projecten is naar voren gekomen dat het EoL thermoharde composiet kan verwerkt worden tot nieuwe producten in de vorm van stroken en/of vlokken. Vraagstelling in dit onderzoek was of dergelijke producten te vervaardigen zijn en of deze producten vervolgens goed toepasbaar zijn.

Zesde project van zeven projecten

Het onderhavige project is het zesde project in een reeks van zeven projecten. In dit project zijn deelnemers betrokken met elk hun specifieke expertise voor het onderzoek. Waterschap Zuiderzeeland heeft vele jaren ervaring met oeverbeschoeiing en heeft kennis van de eisen die gesteld moeten worden aan een oeverbeschoeiing. Reimert Bouw en Infra heeft vele jaren ervaring met het plaatsen van oeverbeschoeiing en welke eisen voortvloeien vanuit de installatie van een beschoeiing. Vijfhoek Recycling Flevoland is ervaren in het inzamelen en verwerken van end-of-life producten. Specifiek zullen zij hun expertise inzetten voor het verkleinen van end-of-life composietproducten (bijvoorbeeld polyester jachtrompen) tot versterkingselementen in de nieuw te vervaardigen oeverbeschoeiingsprofielen. Windesheim (specifiek het lectoraat Kunststoftechnologie) heeft een ruime kennis op het gebied van composietproducten en de vervaardiging ervan. Bovendien beschikt het lectoraat over een composietlaboratorium waarin de oeverbeschoeiingsprofielen (tot een lengte van 4 meter) kunnen worden vervaardigd. Tevens heeft het lectoraat een ruime expertise op het gebied van onderzoek en kennisdisseminatie.

Behaalde resultaten

Er is een inventarisatie gemaakt van mogelijke vervaardigingsmethoden voor het maken van zogenaamde damwandplanken die voor het realiseren van oeverbeschoeiingen doorgaans gebruikt worden. Hieruit is naar voren gekomen dat het gebruik van vacuüm-injectie onder folie in een stalen mal op dit moment de meest geschikte vervaardigingsmethode is. Vervolgens is een stalen mal ontworpen en besteld en zijn een tweetal damwandplanken vervaardigd. In een praktijkproef onder leiding van Reimert Bouw en Infra zijn de vijf damwandplanken ingetrild. Van de eerste twee bleek een opbouw met enkel stroken gevoelig te zijn voor splijten. De andere planken lieten zich probleemloos in de grond intrillen. 

Soort Kwalitatief
Opdrachtgever

SIA

Partners

Waterschap Zuiderzeeland (Lelystad)
Reimert Bouw en Infra (Almere)
Vijfhoek Recycling Flevoland (Almere)

Status Afgerond