CompoWorld - Remanufacturing Composites

Onderzoeksproject (afgerond) - In dit project is onderzoek gedaan naar ‘remanufacturing composiet’.

Het idee is voortgekomen uit het innovatieprogramma van stichting CompoWorld in samenwerking met Windesheim, Waterschap Zuiderzeeland en twee mkb’ers (’t Harpje en Reimert Bouw). Windesheim onderzoekt momenteel de technische haalbaarheid van het hergebruik van composietmaterialen.

Het onderzoeksproject had als doel om de productie te ontwikkelen om van oude composietproducten nieuwe damwandplanken te maken. Het project werd daarom getiteld ‘Remanufacturing Composites’. Als einddoel werd gesteld dat er tachtig planken moeten worden gemaakt die konden worden gebruikt voor een nieuw te realiseren stuk oeverbeschoeiing bij de Beatrixsluis in Almere. Een stagiaire van de hogeschool is gestationeerd bij Reimert Bouw en Infra en heeft samen met de medewerkers van dit bedrijf en het waterschap de detaillering van de te vervaardigen planken uitgewerkt. Vervolgens hebben de stagiaire en onderzoekers van het lectoraat een productieproces ontwikkeld voor het maken van de planken op basis van vacuum-injectie onder folie. Voor het maken van de tachtig planken is een tijdelijke productie-inrichting in Lelystad gemaakt. Het Werkbedrijf Lelystad heeft twee medewerkers ter beschikking gesteld voor vier maanden om samen met de onderzoekers en de stagiaire de planken te gaan produceren. Aspecten als technische uitvoering, grondstofgebruik en arbeid zijn tijdens deze productie gemonitord en geanalyseerd.

De eerste drie planken zijn in een proef door Reimert Bouw en Infra ingetrild en dit verliep vergelijkbaar met traditionele hardhoutplanken. Deze planken zijn ook in het laboratorium in Zwolle mechanisch getest en bleken dezelfde mechanische sterkte te hebben als de hardhouten planken. Tijdens de productie is gebleken dat de verwerkte oude composietproducten in de vorm van vlokken een hindernis gaven in de verwerking door de aanwezigheid van vocht. De gerealiseerde planken zijn technisch goed en vergelijkbaar met de hardhouten planken maar de kosten voor het grondstofgebruik en benodigde arbeid met het gekozen proces blijken geen basis te zijn voor een economische, grootschalige productie. 

IntrillenHet project is afgerond met een succesvolle plaatsing van de 80 planken bij de Beatrixsluis in Almere. De stagiaire heeft een uitgebreid verslag geschreven over de ontwikkeling, uitvoering en analyse van het productieproces. 

 

 

Abstract
 Soort Kwalitatief
 Omvang Een stichting, een kennisinstelling, een waterschap en twee bedrijven
 Opdrachtgever CompoWorld

 Partners

Waterschap Zuiderzeeland
Bootjessloperij ’t Harpje
Reimert Bouw en Infrastructuur

 Status Afgerond