KIEM VANG SLS Recycling

Onderzoeksproject (afgerond) - Centraal staat de ‘afvalstroom’ van materiaal die ontstaat tijdens de verwerking van Nylon 12 met de 3D-printtechnologie Selective Laser Sintering (SLS).

Doel van dit project is het vergaren van kennis over de eigenschappen en kenmerken van de ‘afvalstroom’ van materiaal die ontstaat tijdens de verwerking van Nylon 12 met SLS en de mogelijkheden om dit materiaal voor andere toepassingen te gebruiken. Onder ‘afval’ verstaan we het restmateriaal dat niet meer ingezet kan worden in het proces.

Veelgebruikte kunststof

SLS is de meest volwassen 3D-printtechnologie die een hoge nauwkeurigheid biedt en geschikt is voor kleinserie-producties. De producten hebben goede mechanische en thermische eigenschappen. Een SLS-machineprint met high performance thermoplastics, hoofdzakelijk Nylon 12 (PA12), een veelgebruikte kunststof binnen de hightech maakindustrie.

Het Nylon 12 materiaal wordt in poedervorm gebruikt, zowel als basismateriaal voor de print als voor ondersteunings- of supportmateriaal. De afvalstroom ontstaat uit poeder dat is gebruikt als supportmateriaal, maar waarvan de eigenschappen door blootstelling aan warmte dusdanig veranderd zijn dat het niet langer geschikt is voor vervaardiging via SLS. Door vermenging van nieuw en gebruikt poeder is het mogelijk een gedeelte van het materiaal opnieuw in te zetten. Desondanks ontstaat er per printjob meer gebruikt poeder dan er vermengd kan worden.

Tot op heden zijn er geen toepassingen bekend waarin dit afvalpoeder hoogwaardig ingezet kan worden, en het materiaal belandt bij een afvalverwerking.

Praktijkvraag

Aanleiding voor dit onderzoeksproject is de kennisvraag van zowel kennisinstellingen als bedrijven naar toepassingen waarin het voor het SLS-printproces ongeschikte Nylon 12
poeder zo hoogwaardig mogelijk kan worden ingezet.

In dit project richt het consortium zich onder leiding van het lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim op de volgende praktijkvraag:
In welke verwerkingsprocessen en/of producten kan het Nylon 12-poeder hoogwaardig worden ingezet?

Soort Kwalitatief
Opdrachtgever Regieorgaan SIA
Partners Schaepman’s Lakfabrieken BV
Bender A.M. BV
Status Lopend