Duurzaam produceren in de kunststofindustrie

Onderzoeksproject (afgesloten met een congres) - Bedrijven in de kunststoftechnologie kunnen aanzienlijk besparen wanneer de machines waarover zij beschikken verder worden geoptimaliseerd. Aan de hand van de Procesparameter Effect Methode is gekeken hoeveel besparing op materiaal en energie met een machinepark gerealiseerd kan worden. Naast het opleveren van een besparing in materiaalkosten wordt het milieu minder zwaar belast.

Onder dertien bedrijven is, naast energie- en materiaalbesparing, gekeken òf en met hoeveel procent de cyclustijd verkort kan worden.

In het geval van spuitgieten was dat tot een shotgewicht van circa 130 gram. Daarnaast is gebleken dat een elektrische spuitgietmachine met een sluitkracht van 155 ton het meest energiezuinig is per kilogram product. Deze machine gebruikt bovendien het minste materiaal zonder verlies van productkwaliteit.

De cyclustijd is het kortst op een hydraulische machine met een sluitkracht van 100 ton. Wanneer de aanschafkosten meegeteld worden, zijn de productiekosten het laagst bij de elektrisch aangedreven machine.

De onderzoeksresultaten hebben de bedrijven besparingen opgeleverd variërend van vijfduizend tot veertigduizend euro op jaarbasis.

Naast maatwerkadvies heeft het onderzoek de ‘nrg-scope voor de kunststofindustrie’ opgeleverd. Met dit benchmarkinstrument kan Windesheim voor bedrijven nagaan hoe zij scoren op het gebied van energieverbruik ten opzichte van andere bedrijven in de sector.

 Abstract
 Soort Kwalitatief
 Omvang

Dertien bedrijven

 Opdrachtgever

 

 Partners

 

 Status Afgerond met een congres